Skip navigation

Ønsker du at oprette en klage?

Artikel -

Her kan du se, hvordan du klager. Har du prøvet vores klagevejledning? Se først, om du opfylder betingelserne for at klage.

Ny klage

For at få behandlet din sag hos nævnet, er det en betingelse, at du først udfylder et klageskema.

Den nemmeste måde at udfylde klageskemaet på er via »Klag online« på forbrug.dk. Her kan du udfylde klageskemaet online. Her kan du vælge, om korrespondancen skal foregå over Min sag eller e-mail. Sekretariatet anbefaler, at du vælger Min sag. Klik her for at udfylde skemaet.

Hvis du har problemer med at udfylde klageformularen online, kan du kontakte sekretariatet for at få hjælp. Vi kan også sende en klageformular til dig på e-mail. 

Bilag

Vær opmærksom på, at du kan få behov for at have alle relevante bilag (kvitteringer, virksomhedens adresse o. lign.) klar for at besvare spørgsmålene i klageskemaet. Det vil være muligt at uploade disse bilag, når du udfylder klageskemaet online.

Klager du på vegne af en anden, er det desuden vigtigt, at du, og den du klager på vegne af, udfylder en fuldmagt. Du kan hente en fuldmagtsskabelon her.

Det koster et gebyr på 160 kr. at klage til nævnet. Når vi har modtaget klageskemaet, sender vi dig kontooplysninger til brug for indbetaling af klagegebyret.

Klagegebyret bliver tilbagebetalt, hvis du får medhold i klagen, eller det senere viser sig, at sagen ikke er egnet til behandling ved nævnet.

Verserende klagesag

Vil du sende materiale eller nye oplysninger i en allerede en verserende klagesag, kan du sende en mail til post@energianke.dk.

Sidst opdateret: 31. juli 2019

Kunne du bruge siden?