Skip navigation

Ønsker du at oprette klage?

Artikel -

Her kan du se hvordan du klager. Har du prøvet vores klagevejledning? Se først om du opfylder betingelserne for at klage.

Ny klage

For at få behandlet din sag hos nævnet, er det en betingelse, at du først udfylder et klageskema.

Den nemmeste måde at udfylde klageskemaet på, er via »Klag online« på forbrug.dk. Her kan du udfylde klageskemaet online. Her kan du vælge, om korrespondancen skal foregå over Min sag eller e-mail. Sekretariatet anbefaler at du vælger Min sag. Klik her for at udfylde skemaet.

Hvis du har problemer med at udfylde klageformularen online, kan du kontakte sekretariatet for at få hjælp. Vi kan også sende en klageformular til dig på mail. 

Bilag

Vær opmærksom på, at du kan få behov for at have alle relevante bilag (kvitteringer, virksomhedens adresse o. lign.) klar for at besvare spørgsmål i klageformularen. Det vil være muligt at uploade disse bilag når du udfylder klageformularen online.

Det koster et gebyr på 160 kr. at klage til ankenævnet. Når vi har modtaget klageformularen, sender vi dig et indbetalingskort. Undgå helst at sende en check på beløbet.

Klagegebyret bliver tilbagebetalt, hvis du får medhold i klagen, eller det senere viser sig, at sagen ikke er egnet til behandling ved Ankenævnet.

Verserende klagesag

Vil du sende materiale eller nye oplysninger i en allerede en verserende klagesag, så kan du sende en mail til post@energianke.dk

Sidst opdateret: 27. februar 2015

Kunne du bruge siden?