Skip navigation

Klagevejledning

Hvis du har et problem med dit energiselskab, kan vi muligvis hjælpe dig. Her på siden finder du gode råd til, hvordan du håndterer et problem med dit energiselskab.

Måske har du problemer med at skifte til en ny el- eller naturgasleverandør, eller du er måske blevet overført til en ny el- eller naturgasleverandør uden dit samtykke. Du kan klage over din energiforsyning, fx kvaliteten, regningen, målingen eller prisen.

Uanset hvad dit problem er, vil vi forsøge at vejlede dig bedst muligt eller fortælle dig, hvem du skal kontakte.

Derimod kan du ikke klage over individuel boligopvarmning, fx klager over oliefyr, pejse og brændeovne. Ligeledes behandler ankenævnet heller ikke klager over levering af olie til oliefyr, petroleum, brænde og brændselspiller.

Nogle af disse områder kan behandles af Forbrugerklagenævnet, andre af et privat ankenævn, og nogle kan slet ikke behandles af noget ankenævn. 

Hvilke klager behandler Ankenævnet?

Ankenævnet på Energiområdet behandler klager fra forbrugere, når klagen angår køb og levering af energi i form af el, naturgas og varme.
Du kan læse mere her.

Hvem skal jeg først kontakte?

Hvis du har et problem med din energiforsyning, skal du først kontakte dit energiselskab og give det mulighed for at løse problemet. Fx kan du ikke klage til ankenævnet, førend energiselskabet skriftligt har afvist at løse problemet.

Har du skrevet til dit energiselskab, men ikke fået noget svar senest 1 måned efter, kan du også klage til ankenævnet.

Hvordan løser jeg problemer med min energileverandør?

Kontakt din energileverandør og forklar tydeligt, at du ønsker at klage. Det kan du gøre på forskellige måder:

 • Skriftligt ved at sende en e-mail eller et brev.
 • Telefonisk.
 • Evt. udfylde en formular på energiselskabets hjemmeside, hvis en sådan funktion tilbydes.

Hvis du klager pr. telefon:

 • Skriv først ned, hvad du vil sige, inden du ringer.
 • Vær meget præcis med at oplyse, hvordan du ønsker problemet løst.
 • Tag alle relevante dokumenter frem - fx regninger eller breve fra energileverandøren.
 • Hav en notesblok klar, og skriv navnet på den person, du taler med, dato og tidspunkt for samtalen, samt hvilket svar du får.
 • Følg op på telefonsamtalen ved at skrive et brev eller en e-mail, hvor du bekræfter resultatet af samtalen.

Hvis du klager pr. brev, e-mail eller via internettet:

 • Kontakt evt. først din energileverandør for at få oplyst, om du skal sende klagen til én bestemt adresse.
 • Beskriv tydeligt problemet inklusiv de væsentligste datoer og tidspunkter for hændelserne.
 • Vedlæg kopier af beviser, der understøtter din klage som fx kvitteringer, fotos, breve og regninger.
 • Skriv tydeligt dit navn, adresse og kundenummer, så energileverandøren kan svare dig.
 • Oplys evt. et telefonnummer, hvor du kan træffes om dagen, så energileverandøren kan kontakte dig, hvis der er behov for yderligere oplysninger.

Når du klager til energileverandøren:

 • Tag kopi af alle dokumenter, som du sender - send aldrig originaler.
 • Aflæs el, gas- eller varmemåleren. Det gælder særligt, når klagen angår regningen, energiforbruget, fraflytning eller skift af energileverandør.
 • Noter navnet på personer, som du evt. har talt med eller skrevet til, så du kan kontakte dem igen.
 • Gem kopier af breve, som du har modtaget fra energileverandøren.

Hvad så, hvis din energileverandør ikke løser dit problem?

Hvis din klage bliver afvist, eller energileverandøren foreslår en løsning, som du ikke er fuldt ud tilfreds med, kan du kontakte Ankenævnet på Energiområdet på 4171 5301. Her kan du få vejledning om dine rettigheder i forbindelse med bl.a. køb og levering af energiydelser. Hotlinen er åben for både forbrugere og virksomheder.

Inden du sender en klage til ankenævnet

Har du overvejet, om en klagesag er den bedste måde at løse problemet på?
Det kan tage tid at gennemføre en klagesag, og det kræver nogle ressourcer at klage, da sagsbehandlingen er skriftlig.

Grundlæggende klagebetingelser

Læs om de mest almindelige årsager til, at klager ikke kan behandles samt de grundlæggende klagebetingelser.

Forbrugerklagenævnet og de godkendte, private klage- og ankenævn kan ikke behandle alle sager fra forbrugere. Du kan se en oversigt over de godkendte ankenævn og andre klagemuligheder på Nævnenes Hus' hjemmeside.

 

Kunne du bruge siden?