Skip navigation

Tilskud til energibesparelse

Ønsker du at opnå et tilskud til energibesparelse? Husk at der kan være forskellige betingelser som skal være opfyldt hos de enkelte selskaber.

Den 16. december 2016 indgik energiselskaberne en aftale med energiministeren, som erstattede aftalen af 13. november 2012. Aftalen indeholder blandt andet skærpede krav til dokumentationen og til energiselskabernes egenkontrol. Energiselskaberne kræver, at man har søgt en forhåndsgodkendelse, inden arbejdet går i gang, og nogle kræver, at tilskuddet skal søges via en håndværker, og at håndværkeren skal søge om tilskuddet, inden I indgår en endelig aftale.

Udnyt muligheden for at opnå et tilskud

Energiselskaberne i Danmark tilbyder forskellige muligheder til forbrugere for at opnå et tilskud til energibesparelse. Formålet med tilskuddene er, at det samlede energiforbrug i Danmark skal reduceres. Hjælpen til at spare på energien behøver ikke kun at være økonomisk, der kan for eksempel også være tale om rådgivning.

Energiselskaberne sætter selv rammen for tilskud til energibesparelse

Energiselskaber kan selv fastsætte betingelserne for at yde et tilskud til energibesparelse. Kravene kan derfor variere for hvert energiselskab. Det er vigtigt, at du læser den enkelte ordning grundigt igennem, og gør dig klart, hvad energiselskabet kræver, for at du kan få tilskud.

Dog gælder for alle tilskudsordninger, at energisparetilskuddet skal søges før arbejdet med energibesparelsen går i gang. Energisparetilskuddet skal derfor søges som det første trin i processen, dvs. før man igangsætter arbejdet.

Dokumentation

Særligt kravene omkring dokumentation er blevet skærpet i den nye aftale. Det er derfor en god ide, allerede inden arbejdet går i gang, at finde ud af hvilken dokumentation, man skal samle sammen og sende til energiselskabet. Ifølge den nye aftale skal tilstanden før energirenoveringen nu også dokumenteres. Tjek med energiselskabet hvilke specifikke krav, de har til dokumentationen.

Sådan sparer du på energien

Hvis du nedsætter dit el- gas- eller varmeforbrug, har du opnået en energibesparelse. Dette kan du gøre ved for eksempel at overgå fra oliefyr til naturgas eller fjernvarme, eller udskifte et ældre gasfyr til et nyt.

Du kan også opnå en energibesparelse ved at udskifte vinduer eller forbedre isoleringen af din bolig, installere solvarme eller varmepumpe.

Muligheden for tilskud udspringer af en politisk aftale

Den 16. december 2016 indgik energi-, forsynings- og klimaministeren en politisk aftale med energiselskaberne inden for el, naturgas, fjernvarme og olie. Aftalen forpligter energiselskaberne til at realisere energibesparelser i Danmark.

Aftalen indebærer, at energiselskaberne skal yde en konkret indsats, som kan skabe en energibesparelse hos en forbruger. Denne indsats kan for eksempel være rådgivning om energibesparelser, faglig bistand til at opnå en energibesparelse, tilskud til energibesparende investeringer eller en kombination af disse.

Det enkelte selskab kan frit vælge hvilken form for indsats, de vil yde, ligesom de frit kan vælge, hvordan denne indsats skal udmøntes. Dette indebærer således, at energiselskabet selv kan fastsætte konkrete betingelser for at yde et tilskud til en energibesparende investering.

Den politiske aftale begrænser ikke forbrugeren til at vælge et bestemt energiselskab. Der er frit valg mellem alle energiselskaber i Danmark, som tilbyder energisparetilskud, og man kan derfor vælge at søge tilskud hos et andet selskab end ens eget forsyningsselskab.

Energiselskaberne kan med udgangspunkt i denne politiske aftale tilbyde individuelle ordninger, hvor forbrugerne kan opnå et energisparetilskud. Det er derfor vigtigt, at man sætter sig ind i den konkrete ordning, man er interesseret i, da krav og betingelser kan være forskellige for hver ordning.

Hvor findes reglerne om tilskudsordningerne?

Den politiske aftale af den 16. december 2016 indeholder rammerne og reglerne for tilskudsordninger vedrørende energibesparelser i Danmark. Aftalen er offentlig, og kan findes her. Herudover findes der en bekendtgørelse (BEK nr. 830 af den 27. juni 2016) på området. Det er dog de enkelte ordninger, som energiselskaberne tilbyder, du skal sætte dig ind i.

For at illustrere hvad nævnet lægger vægt på i sager om tilskudsordninger, har vi udvalgt nogle konkrete sager.

Se eksempel: Afslag på energisparetilskud

Se eksempel: Billigere tilslutningspris

› Billededokumentation (pdf)

 

Kunne du bruge siden?