Temaer

Klager over høje elpriser for kvartalsprodukter

Nævnet modtog i 2023 et stort antal klager fra forbrugere over elselskaber vedrørende høje elpriser. Klagerne kom hovedsageligt fra forbrugere, der oplevede at blive afregnet til en fast høj kWh-pris for fjerde kvartal af 2022. Her kan du læse om nævnets praksis i disse sager.

Tilmeld dig nyhedsbrevet

Du vil blandt andet få information om nye afgørelser, temaer, regler, statistik fra ankenævnet mv. Nyhedsbrevet udkommer ca. 4 gange om året.