Skip navigation

Ankenævnets historie

I oktober 2002 nedsatte Energistyrelsen en arbejdsgruppe, der skulle undersøge mulighederne for at etablere et privat, godkendt ankenævn på energiområdet.

Arbejdsgruppen blev sammensat med repræsentanter fra energi- og forbrugerområdet og afholdt flere møder.

I foråret 2004 blev der opnået enighed om at etablere et privat ankenævn - Ankenævnet på Energiområdet. Arbejdsgruppen gik derefter i gang med at få fastlagt de sidste rammer for ankenævnet herunder særligt finansieringen af ankenævnets virksomhed. De sidste brikker om finansieringen og sekretariatsbetjeningen faldt på plads i august 2004.

I sensommeren 2004 var arbejdet nået så langt, at Præsidenten for Københavns Byret blev bedt om udpege en dommer som formand for det nye ankenævn.

Den 1. november 2004 kunne ankenævnet så begynde sin virksomhed.

> Læs hel historien her (pdf)