Skip navigation

Tre temaer på forbrug.dk

06. december 2018

Nævnet har i efteråret 2018 udgivet tre temaer i samarbejde med forbrug.dk. Det første tema handlede om flytning af elaftaler. Det andet tema handlede om udskiftning af fjernaflæste målere, og det tredje tema handlede om selskabernes opkrævning af sikkerhedsstillelse.

Elaftaler flytter med

Når du flytter, er det ikke kun dit tøj, din cykel og din kat, der følger med. Din elaftale vil typisk også flytte ind i den nye bolig.

Flytter du sammen med fx en kæreste, kan din elaftale i nogle tilfælde endda gå ind og overtage leveringen af el på adressen fra kærestens elaftale, som automatisk bliver opsagt.

I 2016 blev reglerne på elmarkedet ændret. Indtil da blev forbrugere, der ikke selv aktivt valgte et andet elselskab, automatisk bundet til det elselskab, der havde forsyningspligten i området, de flyttede til.

Det enkelte elselskabs betingelser regulerer forbrugernes elaftale, herunder hvad der gælder, hvis forbrugeren flytter eller vil opsige sin aftale.

Læs hele temaet om 'Elaftaler flytter med' her

 

Udskiftning til fjernaflæste målere

Flere netselskaber er lige nu ved at udskifte elmålere i hele landet.

For at undgå, at der opstår der uenighed om, hvor meget måleren stod på, anbefaler Ankenævnet på Energiområdet, at forbrugerne aflæser deres elmåler, når den bliver skiftet til en ny, fjernaflæst måler, og at de fx tager et billede af tælleren på både den gamle og nye måler.

Ankenævnet råder desuden forbrugerne til, at de herefter følger med i deres forbrug og de regninger, de får.

Læs hele temaet om 'Udskiftning til fjernaflæste målere' her

 

Sikkerhedsstillelse

Hvis elselskabet har en særlig grund til at forvente, at du fremover ikke kan eller vil betale dine elregninger, skal elselskabet bede dig om sikkerhedsstillelse, før det eventuelt lukker for strømmen.

Sikkerhedsstillelse er et beløb, som elselskabet kan kræve, at du betaler.

Før elselskabet kan kræve sikkerhedsstillelse, skal det lave en konkret vurdering i hver enkelt sag. Blandt andet skal elselskabet særligt kigge på din betalingshistorik.

Læs hele artiklen her

Sidst opdateret: 06. december 2018
vindmølle

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev behandler vi dit navn og e-mail i henhold til persondataloven. Læs mere i vores privatlivspolitik.

Kunne du bruge siden?

 

 

Afgørelser februar 2017

Ankenævnets vedtægter

Tur til jylland version 2.0