Skip navigation

To nye temaer på forbrug.dk

Nævnet har i foråret 2018 udgivet to temaer i samarbejde med forbrug.dk. Det ene tema handlede om energisparetilskud, og det andet tema handlede om hjemmevirksomheder, der bindes til langvarige el-aftaler via telefon salg.

Energisparetilskud

Tilskudsmuligheden bygger på en politisk aftale mellem energi- forsynings- og klimaministeren og branchernes forsyningsselskaber. Formålet med aftalen er, at selskaberne skal yde en indsats for at spare energi hos forbrugeren.

Det følger af aftalen, at selskaberne selv kan bestemme, hvordan denne indsats skal ydes. Hvis der vælges at yde tilskud til at fremme energibesparelser, kan selskabet bestemme hvilke krav, der skal opfyldes for at opnå tilskuddet. Dog er det en generel betingelse, at der indgås en aftale med selskabet om tilskuddet, inden arbejdet påbegyndes.

Læs også ankenævnet tema omkring tilskud til energibesparelse her

Telefonslag 

Telefonsalg er, når et energiselskab ringer til dig, og I bliver enige om at indgå en aftale over telefonen.

I Danmark er der et generelt forbud mod telefonsalg. Det betyder, at en sælger ikke må ringe til dig, uden du har givet samtykke hertil. Der er ganske få undtagelser til denne regel. For eksempel må sælgere godt ringe dig op, hvis de sælger bøger og forsikringsaftaler.

Forbuddet gælder ikke for erhvervsdrivende

Hvis du er erhvervsdrivende og for eksempel ejer et revisor- eller eventfirma, gælder forbuddet mod telefonsalg ikke for dig. Det er altså lovligt for blandt andet energiselskaber at ringe til erhvervsdrivende, da forbrugeraftaleloven ikke gælder for dem. Et samtykke til at blive ringet op af et energiselskab er ikke nødvendigt.

Ankenævnet har set eksempler på, at energiselskaber ringer til erhvervsdrivende for at indgå aftaler om levering af el. I stedet for at indgå en erhvervsaftale, indgår energiselskabet imidlertid en privataftale i samme telefonsamtale. I disse tilfælde skal energiselskabet også have samtykke fra forbrugeren, som den private aftale indgås med, før de kan indgå en gyldig aftale med en privat forbruger.

Læs også ankenævnet tema omkring telefonsalg her , og særligt nævnets tema om hjemmevirksomheder, der bindes til langvarige el-aftaler her.

vindmølle

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev behandler vi dit navn og e-mail i henhold til persondataloven. Læs mere i vores privatlivspolitik.

Kunne du bruge siden?

 

 

Afgørelser februar 2017

Ankenævnets vedtægter

Tur til jylland version 2.0