Nyheder

Stor stigning i antallet af klagesager til nævnet i 2022

Stigende energipriser har betydet fokus på energiområdet og den enkelte forbrugers energiregning i år. I nævnet oplever vi også, at flere har brug for vejledning i vores hotline og ønsker at indgive en klage. Vi har her samlet de vigtigste nøgletal fra perioden januar 2022 til medio juni 2022.

På vej mod langt flere klagesager end i de tidligere år

Medio juni er der indgivet 158 sager til nævnet i år. Det er blot 28 sager færre, end nævnet modtog i hele 2021. Stigningen i antal sager gælder for alle tre energiområder – el, varme og gas.

På gasområdet er der allerede modtaget flere sager i 2022, end der blev indgivet til nævnet i hele 2021.

Note: 2022 vedrører perioden 1. januar til 13. juni 2022.

Ikke alle sager kræver en afgørelse i et nævnsmøde

Der er indtil videre afsluttet 141 sager i 2022. Det er ikke alle sager, der kræver en afgørelse ved et nævnsmøde med deltagelse af nævnets formand og repræsentanter for erhvervs- og forbrugerorganisationer. 63 sager er afgjort på et nævnsmøde, mens 78 sager er afsluttet i sekretariatet.

En typisk grund til at en sag kan afsluttes i sekretariatet er, at energivirksomheden vælger at imødekomme forbrugerens krav, når den modtager klagesagen, og forbrugeren derfor oplyser til nævnet, at sagen tilbagekaldes. Det kan også være fordi, klagen ikke kan behandles af nævnet. Det er fx tilfældet, hvis klagen kommer fra en energiforbrugende erhvervsvirksomhed, da nævnet som altovervejende hovedregel kun behandler klager fra forbrugere.

Af de sager, der i 2022 er afsluttet med en afgørelse på et nævnsmøde (ikke-afviste sager), er halvdelen faldet ud til forbrugerens fordel og halvdelen til virksomhedens fordel.

Afsluttede sager - Top 3

Tempo og travlhed i sekretariatet – men forvent samme høje service

Travlhed til trods, så er det lykkedes sekretariatet at forkorte sagsbehandlingstiden for de sager, der behandles i nævnet. I 2022 er den gennemsnitlige sagsbehandlingstid indtil videre på lige under 3 måneder, hvilket er en positiv udvikling og hurtigere end de tidligere år.

Der er også bud efter hjælp og vejledning i nævnets hotline, der har åbent fire dage om ugen. Til og med maj i år har 496 personer og energivirksomheder gjort brug af muligheden for at tale med sekretariatets erfarne sagsbehandlere. Det er langt flere end samme periode sidste år.

Så hvad enten du er forbruger eller energivirksomhed, så kan du forvente samme høje service og imødekommenhed fra sekretariatet, uanset 2022 byder på ekstra mange sager og henvendelser.

Antal afsluttede sager (blå) og gennemsnitlig sagsbehandlingstid i dage (gul)

Note: 2022 vedrører perioden 1. januar til 13. juni 2022.

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Du vil blandt andet få information om nye afgørelser, temaer, regler, statistik fra ankenævnet mv. Nyhedsbrevet udkommer ca. 4 gange om året.