Skip navigation

Sekretariatet på jyllandstur

30. oktober 2014

Sekretariatet tog en tur til Jylland for at besøge et målerlaboratorium og to virksomheder.

Sekretariatet på jyllandstur

Det er vigtigt for sekretariatet at have et godt samarbejde med forskellige interessenter herunder de energiselskaber, som er parter i nævnets sager. Sekretariatet har derfor været på to virksomhedsbesøg, og et besøg på EnergiMidt’s målerlaboratorium.

Da vi tidligere har været på besøg hos DONG Energy og SEAS-NVE, valgte vi i denne omgang at tage til en anden del af landet og besøge NRGi i Horsens og TREFOR i Kolding. Vi aftalte desuden med Dennis Bay Jensen fra EnergiMidt’s målerlaboratorium i Herning, at sekretariatet kunne få en rundvisning på målerlaboratoriet og et oplæg vedrørende de forskellige målertyper, kalibreringscertifikater, osv.

EnergiMidt’s målerlaboratorium

Årsagen til sekretariatets interesse i EnergiMidt’s målerlaboratorium bunder i, at de kalibreringscertifikater, som målerlaboratoriet udsteder til energiselskaberne efter en fuldført kalibrering, har stor betydning for det samlede forbrugsbillede i Ankenævnets vurdering af sagens udfald. Det er derfor afgørende, at ankenævnets medlemmer forstår, hvad målerundersøgelsen indebærer, om der er en teoretisk usikkerhed, og hvordan selve kalibreringscertifikatet skal læses. Derfor deltog også to af nævnets medlemmer, Martin Salamon fra Forbrugerrådet og Mathilde Øelund Salskov Jensen fra Dansk Energi, i besøget på målerlaboratoriet.

Besøget var informativt. Vi lærte meget om de forskellige målertyper og den teoretiske viden bag undersøgelsen. Det var blandt andet spændende at se, hvordan målerundersøgelsen foregår, og hvor grundigt selve undersøgelsen bliver foretaget.

Besøget hos EnergiMidt’s målerlaboratorium må siges at være en succes, idet vi har fået skabt et godt fundament for fremtidigt samarbejde med laboratoriet og udvidet vores horisont i form af viden og nye samarbejdspartnere.

NRGi & TREFOR

Efter vores besøg i Herning gik turen til Horsens hos NRGi og næste dag til TREFOR i Kolding. Formålet med besøgene var at gennemgå nogle udvalgte juridiske problemstillinger som for eksempel restanceprocedure hos energiselskaberne, den nye engrosmodel, som træder i kraft 1. oktober 2015, samt andre relevante juridiske problemstillinger.

Herudover var sekretariatet interesseret i at høre, om energiselskaberne havde forslag til forbedring af vores procedure i forbindelse med partshøringsprocessen og selve sagsbehandlingsproceduren, da vi gerne vil skabe et nemt og gnidningsfrit samarbejde med energiselskaberne.

Virksomhedsbesøgene gav os en dybere indsigt i selskabernes arbejde og på hvilke områder, der er udfordringer som for eksempel restanceinddrivelse, herunder særligt formuleringen i lukkevarsler.

Vi siger tak for at vi måtte besøge selskaberne og ser frem til næste gang.

Sidst opdateret: 30. oktober 2014

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev behandler vi dit navn og e-mail i henhold til persondataloven. Læs mere i vores privatlivspolitik.

Kunne du bruge siden?

 

 

Afgørelser februar 2017

Ankenævnets vedtægter

Ankenævnet anvender Min sag

Europæisk klageportal

Laboratoriebesøg i Sverige

Tur til jylland version 2.0