Skip navigation

Europæisk klageportal

15. februar 2016 - Sidst opdateret: 16. februar 2016

EU-kommissionen har for nyligt oprettet en fælles europæisk klageportal. Denne klageportal skal gøre det lettere for forbrugere at klage over en vare og tjenesteydelse, som de har købt på nettet i et andet EU-land.

Formålet med klageportalen

Klageportalen kaldes OTB-platformen (Onlinetvistbilæggelse). På engelsk betegnes klageportalen ODR (Online Dispute Resolution).

Formålet med klageportalen er, at forbrugere i EU nemt skal kunne klage over varer eller tjenesteydelser købt på tværs af medlemslandene. For at dette kan lade sig gøre, har klageportalen en funktion som kan oversætte fra et sprog til et andet. På denne måde kan det lade sig gøre for to forskelligt talende parter at korrespondere i samme sag, men på to forskellige sprog.

For at oprette en klagesag på OTB-platformen er det en klagebetingelse, at forbrugeren har virksomhedens e-mailadresse. Hvis betingelsen ikke opfyldes, kan klagen ikke oprettes.

Klageportalen er interessant for elforbrugere, som har sommerhus i andre EU-medlemslande såsom Sverige. I denne situation kan en dansk forbruger klage over et svensk elselskab på sit eget sprog, og få sin sag behandlet ved hjælp af OTB-platformen.

Proceduren for oprettelse af klagen

Systemet er indrettet således, at forbrugeren anvender nedenstående link, og opretter klagesagen. Når virksomheden modtager klagen, kan virksomheden foreslå, hvilket klageløsningscenter eller klagenævn, der skal behandle klagen. Forbrugeren kan herefter vælge at acceptere valget.

http://ec.europa.eu/odr

Kan parterne ikke blive enige om hvilken klageinstans som er den rette, står Forbruger Europa (det danske kontaktpunkt for OTB-platformen) klar til at hjælpe forbrugeren videre.

Hvilke ankenævn anvender OTB-platformen?

Du kan til enhver tid se hvilke ankenævn der er blevet godkendt af EU-kommissionen til at behandle klager gennem OTB-platformen via dette link: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show.

Flere spørgsmål til OTB-platformen

Hvis du har flere spørgsmål om OTB-platformen, kan du rette henvendelse til Forbruger Europa, som er det danske kontaktpunkt for klageportalen. Klik her for at komme til Forbruger Europas hjemmeside: http://www.forbrugereuropa.dk/Menu/ODR/Forbrugere

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev behandler vi dit navn og e-mail i henhold til persondataloven. Læs mere i vores privatlivspolitik.