Nyheder

Nye afgørelser fra maj 2022

Nævnet har i maj 2022 truffet afgørelse i to sager, som nævnet har besluttet at publicere på nævnets hjemmeside.

Elforbrug skulle beregnes, da slutopgørelse var baseret på et skønnet forbrug

Forbrugerens elmåler (Elmåler 1) blev ikke aflæst, da forbrugeren flyttede ind på forbrugsadressen, og den blev først aflæst, da den blev nedtaget og udskiftet med en ny elmåler (Elmåler 2). Frem til nedtagningen af Elmåler 1 blev forbruget fastsat på baggrund af et skøn fra netselskabet. Da selskabet slutopgjorde forbrugerens kundeforhold, var slutopgørelsen vedrørende Elmåler 1 baseret på henholdsvis en skønnet målerstand og den aflæste målerstand, da elmåleren blev nedtaget.

Nævnet kom frem til, at selskabet ikke kunne fastholde opkrævningen i slutopgørelsen, og at selskabet i stedet skulle foretage en beregning af elforbruget på Elmåler 1 i perioden fra forbrugerens indflytning, til elmåleren blev taget ned og udskiftet med Elmåler 2. Beregningen skulle være baseret på det målte forbrug på Elmåler 2 i den efterfølgende periode. 

Læs mere om afgørelsen 21/09250.

Elselskab skulle tilbagebetale gebyr for målerundersøgelse til forbrugeren

Selskabet bestilte en undersøgelse af forbrugerens elmåler på baggrund af telefonisk drøftelse med forbrugeren om hans elforbrug. Da målerundersøgelsen viste, at der ikke var fejl på elmåleren, opkrævede selskabet et gebyr på 2.762,50 kr. hos forbrugeren. Forbrugeren var dog ikke enig i, at han havde bestilt en målerundersøgelse.

Nævnet kom frem til, at selskabet ikke havde dokumenteret, at forbrugeren havde bestilt en målerundersøgelse, og selskabet skulle derfor tilbagebetale 2.762,50 kr. til forbrugeren vedrørende målerundersøgelsen.

Læs mere om afgørelsen 22/01458.

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Du vil blandt andet få information om nye afgørelser, temaer, regler, statistik fra ankenævnet mv. Nyhedsbrevet udkommer ca. 4 gange om året.