Nyheder

Ny afgørelse fra juli 2022

Nævnet har i juli 2022 truffet afgørelse i en sag, som nævnet har besluttet at publicere på nævnets hjemmeside.

Nævnet havde ikke kompetence til at behandle en klage fra ejeren af en udlejningsejendom, da han ejede flere udlejningsejendomme. På baggrund af forbrugerens oplysninger om udlejningens omfang fandt nævnet, at udlejningen var erhvervsmæssig, og at der derfor ikke var tale om en forbrugerklage.

Læs mere om afgørelsen 22/00985.

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Du vil blandt andet få information om nye afgørelser, temaer, regler, statistik fra ankenævnet mv. Nyhedsbrevet udkommer ca. 4 gange om året.