Nyheder

Ny afgørelse om at en forbrugers manglende afkrydsning i selskabets opsigelsesformular ikke medførte betaling for frakobling af gasforsyningen

Nævnet har netop publiceret en ny afgørelse om, at en forbrugers manglende afkrydsning i selskabets opsigelsesformular ikke medførte betaling for frakobling af gasforsyningen.

Sagen drejede sig om, at en forbruger blev opkrævet 7.017 kr. af selskabet for frakobling af gasforsyningen, fordi forbrugeren ikke havde afkrydset i selskabets opsigelsesformular, at han havde et gasfyr på sin adresse.
Det var nævnets vurdering, at forbrugeren opfyldte kriteriet om, at der var et gasfyr på adressen, inden forbrugeren fik anden varmekilde end gas. Forbrugeren havde derfor krav på en gebyrfri frakobling af gasforsyningen.

Læs mere om afgørelsen 22/09049

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Du vil blandt andet få information om nye afgørelser, temaer, regler, statistik fra ankenævnet mv. Nyhedsbrevet udkommer ca. 4 gange om året.