Skip navigation

Nævnets afgørelser fra april 2021

07. maj 2021

Nævnet har i april 2021 truffet en række afgørelser, og nævnet har i den forbindelse besluttet at publicere to af afgørelserne på nævnets hjemmeside.

Afgørelse om Lus på elmåler - Hvem skal betale?

Sagen drejede sig om, at forbrugerens netselskab havde fundet lus på forbrugerens elmåler. En lus er en slags klemme, som sættes på elmålerens faser, hvorved der aftages strøm uden om elmåleren. Da forbrugeren havde aftaget strøm uden om elmåleren, opkrævede netselskabet forbrugeren 158.658,50 kr., som var et beregnet forbrug for perioden 26. juli 2010 til 16. juli 2018. Spørgsmålet var herefter, om forbrugeren kunne få ret i, at hun ikke skulle betale de 158.658,50 kr.

Nævnet gav ikke forbrugeren ret i, at hun kunne slippe for at betale det af netselskabet opkrævede beløb på 158.658,50 kr. for perioden 26. juli 2010 til 16. juli 2018.

Læs mere om afgørelsen 20/08330.

Afgørelse om forbrug skønnet over en årrække - Forældelse og lineær fordeling

Sagen drejede sig om, at forbrugerens elmåler ikke var blevet aflæst i mere end 4 år, og at forbruget havde været skønnet for lavt. Den 10. juni 2020 opkrævede selskabet derfor forbrugeren for et forbrug på 7.244 kWh, som forbrugeren var afkrævet for lidt i perioden, hvor forbrugerens elmåler ikke havde været aflæst. Spørgsmålet var herefter, om forbrugeren havde ret til fritagelse for betaling af den del af forbruget, der var forældet, og om forbrugeren var blevet opkrævet korrekt.

Nævnet afgjorde sagen således, at selskabet skulle fordele det registrerede forbrug for perioden 1. februar 2016 til 17. april 2020 lineært. Selskabet kunne endvidere ikke opkræve forbrugeren for den del af forbruget, der vedrørte perioden 1. februar 2016 til 31. april 2017, da selskabets krav vedrørende dette forbrug var forældet.

Nævnet gav således forbrugeren medhold i sagen.

Læs mere om afgørelsen 20/09317.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandler vi dit navn og e-mail i henhold til databeskyttelsesloven. Læs mere i vores privatlivspolitik.