Skip navigation

Nævnet udgiver tre nye temaer

20. december 2019

Nævnet har i december 2019 udgivet tre nye temaer heraf et i samarbejde med forbrug.dk. Det første tema handler om strømsvigt, og hvad man her skal være særligt opmærksom på. Det andet tema handler om forsinket fakturering for elforbrug. Det tredje tema handler om udskiftning af elmåler.

Strømsvigt - hvad skal du være opmærksom på?

Ankenævnet på Energiområdet har i 2019 afgjort to sager om strømsvigt. I begge sager krævede forbrugeren, at deres netselskab skulle hæfte for en elektrikerregning, fordi årsagen til strømsvigtet skyldtes fejl, som netselskabet havde ansvaret for.

Læs hele temaet her

Forsinket fakturering for elforbrug

Sekretariatet har erfaret, at mange forbrugere oplever at blive faktureret for elforbrug længe efter forbruget er foretaget. Dette har eksempelvis været forårsaget af IT-udfordringer hos elselskabet i forbindelse med overgangen til engrosmodellen i 2016, som har bevirket, at nogle elselskaber først har mulighed for at opkræve forbruget på et senere tidpunkt.

Med dette tema vil sekretariatet informere om den praksis, der efterhånden er blevet fastlagt af nævnet. Elselskaber og forbrugere kan på denne måde blive klogere på, hvordan nævnet vurderer disse sager.

Læs hele temaet her

​Udskiftning af elmåler

Alle elkunder i Danmark skal inden udgangen af 2020 have fjernaflæste elmålere. Nævnet har i samarbejde med forbrug.dk udarbejdet et tema, hvor du kan blive klogere på, hvad det betyder for dig, og hvad du konkret skal gøre.

Læs hele temaet her

vindmølle

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev behandler vi dit navn og e-mail i henhold til persondataloven. Læs mere i vores privatlivspolitik.

Kunne du bruge siden?

 

 

Afgørelser februar 2017

Ankenævnets vedtægter

afgørelser

Tur til jylland version 2.0