Skip navigation

Nævnet udgiver tre nye temaer

18. december 2020

Nævnet har i december 2020 udgivet tre nye temaer heraf et i samarbejde med forbrug.dk. Det første tema handler om solcelleanlæg, og hvorvidt nævnet har kompetence til at behandle klager herom. Det andet tema handler om hvad man som forbruger skal betale, hvis man udtræder af sit fjernvarmeværk. Det tredje tema handler om elselskabers telefonsalg.

Solcelleanlæg

Ankenævnet på Energiområdet behandler ikke klager over andre el-relaterede forhold såsom solceller. Dette skyldes, at klager i en sådan situation er producent og sælger af elektricitet fra et solcelleanlæg og ikke er køber af elektricitet hos et elselskab.

Nævnet modtager dog relativt ofte klager fra forbrugere over produktion fra solcelleanlæg i kombination med en klage over køb af elektricitet hos et elselskab.

I 2020 behandlede nævnet fire sager om solcelleanlæg i kombination med en klage over køb af elektricitet hos et elselskab. Klagerne blev ved modtagelsen ikke afvist af nævnets sekretariat, da det ikke var entydigt, om klagerne kunne behandles af nævnet for så vidt angår den del af klagerne, som omhandlede forbrugerens eget køb af el af selskabet.

Læs hele temaet her.

Udtrædelse af fjernvarmeværk - Hvad skal du betale?

Hvis du opsiger din aftale med dit fjernvarmeværk om levering af fjernvarme, fordi du fx overgår til en anden opvarmningsmetode, er der en række udgifter, du skal betale til fjernvarmeværket i forbindelse med din opsigelse. En sådan opsigelse kaldes også "udtrædelse" af fjernvarmeværket.

Udtræder du af dit fjernvarmeværk, vil du typisk blive opkrævet for omkostningerne forbundet med din udtrædelse, og i visse tilfælde også en godtgørelse til fjernvarmeværket (en såkaldt "udtrædelsesgodtgørelse").

Dette tema sætter fokus på, hvad du skal være opmærksom på, hvis du opsiger din aftale med dit fjernvarmeværk, og hvordan nævnet i praksis vurderer fjernvarmeværkers opkrævning i forbindelse med forbrugeres opsigelse.

Læs hele temaet her.

​Telefonsalg

Ankenævnet på Energiområdet behandler jævnligt klager fra forbrugere over aftaler, som de har indgået med elselskaber over telefonen.

Nævnet har i samarbejde med forbrug.dk udarbejdet et tema, hvor du kan blive klogere på reglerne for telefonsalg og dine rettigheder, hvis du har indgået en aftale med et elselskab over telefonen.

Læs hele temaet her.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandler vi dit navn og e-mail i henhold til databeskyttelsesloven. Læs mere i vores privatlivspolitik.