Nyheder

Nævnet udgiver ny temaartikel om elselskabers lukkeprocedure

Nævnet har i april 2022 udarbejdet en temaartikel, der sætter fokus på den lukkeprocedure, som elselskaberne skal følge, før de har ret til at afbryde elforsyningen hos en forbruger, der er i restance.

Da det er en indgribende foranstaltning at afbryde en forbrugers elforsyning, stilles der en række krav til elselskaberne, før de har ret til at afbryde elforsyningen.

Du kan i denne temaartikel blive klogere på de krav, der stilles til elselskabernes lukkeprocedure, og hvad man som forbruger har ret til, hvis kravene ikke er opfyldt.

Læs hele temaartiklen om lukkeprocedure, når forbrugeren er i restance.

 

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Du vil blandt andet få information om nye afgørelser, temaer, regler, statistik fra ankenævnet mv. Nyhedsbrevet udkommer ca. 4 gange om året.