Skip navigation

Landsretten blåstempler ankenævnets praksis

09. december 2014

Vestre Landsret blåstempler Ankenævnet på Energiområdets praksis i en sag, der handler om, at Lønstrup Varmeforsyning skal tilbagebetale udtrædelsesgodtgørelse til en forbruger. Læs mere om sagen her.

Ankenævnet på Energiområdet afgjorde den 14. marts 2013 en sag mod Lønstrup Varmeforsyning A.m.b.a. Afgørelsen slog fast, at varmeværket skulle tilbagebetale den opkrævede udtrædelsesgodtgørelse til forbrugerne.

Udtrædelsesgodtgørelse dækker over tilfælde, hvor forbrugeren skal betale sin andel af varmeværkets gæld, når forbrugeren forlader et varmeværk.

Hvis et værk vil kræve udtrædelsesgodtgørelse, skal tre betingelser være opfyldt:

  1. Udtrædelsesgodtgørelsen skal være hjemlet i en aftale. For eksempel i værkets vedtægter.
  2. Værket må ikke være økonomisk veldrevet, hvilket for eksempel kommer til udtryk ved høje        varmepriser
  3. Den ledige kapacitet må ikke kunne afsættes til nye aftagere

Ankenævnet på Energiområdet vurderede, at værket manglede at dokumentere, at betingelserne om værkets økonomi og den ledige kapacitet var opfyldt. Værket måtte derfor ikke kræve udtrædelsesgodtgørelse, og forbrugeren fik medhold i sin klage.

Varmeværket ville ikke på daværende tidspunkt efterleve afgørelsen. Det er første gang, at et selskab ikke har fulgt en afgørelse fra ankenævnet. Sagen kom efterfølgende for Retten i Århus og blev anket til Vestre Landsret.

Landsretten stadfæstede den 15. oktober 2014 ankenævnets afgørelse.

Landsretten begrundede dommen med, at den ledigblevne kapacitet godt kunne afsættes til nye kunder. Udtrædelsesgodtgørelsen skulle derfor tilbagebetales. Følgende citat er taget fra landsretsdommen:

”Det er oplyst, at Lønstrup Varmeforsyning i september 2011 fik oplysning om, at der ville blive opført 12 nye boliger, der ville blive tilsluttet forsyningsanlægget, og at disse boliger blev taget i brug i september 2012. Der er ikke fremlagt oplysninger om udmeldelser i perioden.
Under disse omstændigheder har Lønstrup Varmeforsyning ikke godtgjort, at den ledigblevne kapacitet ikke kunne overdrages til nye forbrugere. Det er herved ikke afgørende, hvorvidt Lønstrup Varmeforsyning i øvrigt havde ledig kapacitet.
Landsretten stadfæster derfor byrettens dom.”

Læs ankenævnets afgørelse her (pdf)

Sidst opdateret: 09. december 2014Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev behandler vi dit navn og e-mail i henhold til persondataloven. Læs mere i vores privatlivspolitik.

Kunne du bruge siden?

 

 

Afgørelser februar 2017

Ankenævnets vedtægter

Ankenævnet anvender Min sag

Europæisk klageportal

Laboratoriebesøg i Sverige

Tur til jylland version 2.0