Skip navigation

Laboratoriebesøg i Sverige

30. juni 2015 - Sidst opdateret: 30. juni 2015

Sekretariatet for Ankenævnet på Energiområdet var i 2015 på besøg hos selskabet ONE Nordic AB i Malmø, for at se hvordan deres målerundersøgelser bliver foretaget, og for at sikre et godt samarbejde med selskabet fremover.

Samarbejde

Der eksisterer kun ét DANAK akkrediteret målerlaboratorium i Danmark, som udfører stykkalibreringer for andre end sig selv (Energimidts målerlaboratorium i Herning). ONE Nordic ABs målerlaboratorium i Sverige er et alternativ til målerlaboratoriet i Herning, da dette laboratorium også har konkurrencedygtige priser. 

Samarbejdet med det svenske laboratorium kan derfor vise sig at være vigtigt, da ankenævnet kan få behov for at bestille flere målerundersøgelser.

Flere fjernaflæste målere i Sverige

I Sverige har man besluttet, at alle elmålere skal være fjernaflæst. Stort set alle gamle elmålere er for cirka tre år siden blevet skiftet ud med nye fjernaflæste elmålere. I Danmark skal alle elmålere også være udskiftet til fjernaflæste målere inden udgangen af år 2020.

Det svenske firma kunne fortælle os, at de fjernaflæste elmålere faktisk har en tendens til oftere at vise fejl, end de gamle mekaniske målere. Forklaring på det er, at de nye fjernaflæste målere består af en masse printplader og lodninger, som er mindre holdbare end det mekaniske system.

Til gengæld er fordelen ved de fjernaflæste målere, at forbrugerne kan holde øje med deres forbrug, i meget højere grad end tidligere. Dette kan forhåbentlig forhindre, at elforbruget løber løbsk for forbrugerne.

Selve stykkalibreringen bliver udført på samme måde som på det danske målerlaboratorium i Herning.

Kort fortalt indebærer en stykkalibrering, at man undersøger om den enkelte måler viser rigtigt. Alternativet til stykkalibreringer er stikprøvekontrol. Ved stikprøvekontrol er det ikke muligt verificere den enkelte målers fejlvisning, da kontrollen viser et resultat, som er et gennemsnit af flere målere.

Flere typer af målerundersøgelser

Det svenske målerlaboratorium har mulighed for at undersøge flere typer af målere end elmålere. De kan også undersøge varmemålere, gasmålere og vandmålere.

Da sekretariatet ikke havde set andre målerundersøgelser end på elmålere, var rundvisningen i disse laboratorier meget lærerig. Vi lærte for eksempel at vandmålere kalibreres ved at føre en mængde vand igennem vandmåleren og ned i en vandbeholder. Denne vandbeholder placeres på en vægt. Vandet bliver således vejet og ikke ”målt” som for eksempel er tilfældet med el.

Besøget gav os en ny konstruktiv viden til vores arbejde for ankenævnet, og vi fik drøftet hvilke slags bestillinger sekretariatet har brug for i fremtiden. Skulle det blive nødvendigt, har vi nu erfaring med stedet, som udfører undersøgelsen. Vi har samtidig etableret et godt samarbejde, som kan danne basis for at løse eventuelle problemer der måtte opstå.

Sekretariatet var i 2014 på besøg i Herning på EnergiMidt’s målerlaboratorium. Dette besøg kan du læse mere om her.

 

 

 

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev behandler vi dit navn og e-mail i henhold til persondataloven. Læs mere i vores privatlivspolitik.