Nyheder

Konkursbehandling af elselskaber

Hvad kan forbrugeren gøre, hvis elselskabet er gået konkurs?

Hvis et elselskab er taget under konkursbehandling, vil forbrugeren automatisk blive overført til et andet elselskab, som overtager elforsyningen. Det nye elselskab skal i den forbindelse orientere forbrugeren om overtagelsen af el-leverancen og give forbrugeren en kontrakt om el-leverancen. Forbrugeren kan opsige kontrakten med det nye elselskab med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Nævnet kan ikke behandle forbrugerklager over det konkursramte elselskab vedrørende et økonomisk udestående med selskabet.

Hvis et elselskab går konkurs, efter at forbrugeren har klaget til nævnet over selskabet, afvises klagen ved nævnet, fordi klagen ikke skønnes egnet til behandling i nævnet.

Forbrugeren har mulighed for at kontakte konkursboets kurator og gøre sit krav gældende, hvis forbrugeren har et økonomisk udestående med selskabet. Kravet behandles efter reglerne i konkursloven. Forbrugeren kan finde oplysninger om konkursboet og kurator i Statstidende.

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Du vil blandt andet få information om nye afgørelser, temaer, regler, statistik fra ankenævnet mv. Nyhedsbrevet udkommer ca. 4 gange om året.