Nyheder

Konkursbehandling af energiselskabet Fauna Energi A/S

Elselskabet, Fauna Energi A/S (CVR-nummer 4125 7024), er taget under konkursbehandling ved dekret afsagt af Sø- og Handelsretten den 8. april 2022. Du kan læse mere om konkursen i Statstidende.

Hvad gør jeg, hvis mit elselskab er gået konkurs?

Hvis et elselskab går konkurs, vil du som forbruger automatisk blive overført til et andet elselskab, som overtager elforsyningen. Dit nye elselskab skal i den forbindelse orientere dig om overtagelsen af el-leverancen og give dig en kontrakt vedrørende el-leverancen. Du kan opsige kontrakten med det nye elselskab om el-leverancen med en måneds varsel til udgangen af en måned.

Hvis du har et økonomisk udestående med det konkursramte elselskab, har du mulighed for at skrive til konkursboets kurator og gøre dit krav gældende. Kravet behandles efter de særlige regler i konkursloven. Du finder oplysninger om konkursboet og kurator i Statstidende.

Til elselskaber.

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Du vil blandt andet få information om nye afgørelser, temaer, regler, statistik fra ankenævnet mv. Nyhedsbrevet udkommer ca. 4 gange om året.