Skip navigation

Jyllandstur 2.0

12. oktober 2015 - Sidst opdateret: 12. oktober 2015

Sekretariatet gentog succesen fra sidste års Jyllandstur. Denne gang blev det Energinord og THY-Mors Energi.

Sekretariatet på Jyllandstur 2.0

Det er vigtigt for sekretariatet at have et godt samarbejde med de forskellige interessenter, herunder de energiselskaber, som er parter i nævnets sager. Sekretariatet gentog derfor succesen fra sidste års jyllandstur. Turen var denne gang kommet til virksomhederne Energi Nord og THY-Mors Energi.

I efteråret 2014 var sekretariatet på besøg hos virksomhederne NRGi & TREFOR. Du kan læse mere om den første jyllandstur ved at klikke her.

Energi Nord & THY-Mors Energi

Formålet med besøgene er at præsentere ankenævnet og ”sætte ansigter” på de medarbejdere, som vi har dialog med ved behandlingen af klagesager.

Men det primære formål var at gennemgå sekretariatets partshøringsproces, samt nogle få udvalgte problemstillinger. Sekretariatet har for nyligt indført det web-baserede sagsbehandlingssystem ”Min sag” til brug for partshøringsproceduren. Begge virksomheder fik fremvist systemet og meldte positivt tilbage på områder som brugervenlighed, overblik over sager og sikring af følsomme oplysninger. Generelt var begge virksomheder tilfredse med sekretariatets partshøringsproces.

Et punkt på dagsordenen var engrosmodellens indførelse. Det blev hurtigt klart for os, at begge virksomheder var mest interesseret i dette punkt, og de havde mange spørgsmål vedrørende problemstillinger, som de forestiller sig, bliver relevante. Vi oplevede også, at virksomhederne kan forudse flere områder, hvor engrosmodellen får udfordringer i forhold til den nuværende ordning.

Det er derfor vores opfattelse, at virksomhederne er en smule ”frustreret” over indførelse af engrosmodellen, mens der stadig er mange ubesvarede spørgsmål i branchen. Vi fik en god drøftelse med begge virksomheder angående engrosmodellen og blev enige om, at vi alle er spændt på at se hvordan det nye system vil påvirke branchen. Vi sluttede af og takkede for et godt møde.  Vi ser frem til næste gang.

Vi planlægger i 2016 at besøge nogle andre virksomheder på Fyn eller i Jylland.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev behandler vi dit navn og e-mail i henhold til persondataloven. Læs mere i vores privatlivspolitik.