Skip navigation

Branchenorm om efterbetalingskrav

20. februar 2015

Ankenævnet på Energiområdet har på nævnsmødet i december måned 2014 behandlet fire sager om efterbetalingskrav. Sagerne blev løst ved hjælp af en interessant branchenorm.

I alle fire tilfælde havde selskabet valgt at opgøre efterbetalingskravet efter branchenormen. Denne går ud på, at elselskabet kun kan kræve efterbetaling for det aktuelle forbrugsår samt det foregående. Det er tale om en særlig forældelsesregel, der stiller forbrugerne bedre end den almindelige 3 årige forældelsesregel. Samme branchenorm anvendes også på naturgas- og fjernvarmeområdet.

I målersager betyder et efterbetalingskrav, at forbrugeren skal betale for de ekstra kilowatt-timer som er forbrugt, men som først opdages senere, fx fordi en måler har målt for lidt. Dette krav kommer derfor som en overraskelse for de fleste og kan således være årsag til klagesager hos blandt andet Ankenævnet på Energiområdet.

Branchenormen forudsætter, at forbrugeren har været i god tro i forhold til forbruget. Dette vil sige, at forbrugeren ikke burde have haft mistanke om, at måleren var fejlbehæftet.  

Branchenormen er indarbejdet i de sædvanlige leveringsbestemmelser på de tre energiområder. På elforsyningsområdet er det netbenyttelsesaftalen, som regulerer forholdet mellem forbrugeren og selskabet. Fra 1. marts 2016 vil reglen skulle fremgå af elleverandørernes leveringsaftaler.

I de fire sager, som nævnet behandlede samlet, havde netselskabet faktureret forbrugerne i overensstemmelse med branchenormen. I et par af sagerne fandt nævnet dog anledning til at opfordre netselskabet til at tilbyde en omkostningsfri afdragsaftale, da gælden var relativt høj og forårsaget af selskabets egne forhold.

Læs mere her (pdf)

Sidst opdateret: 20. februar 2015Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev behandler vi dit navn og e-mail i henhold til persondataloven. Læs mere i vores privatlivspolitik.

Kunne du bruge siden?

 

 

Afgørelser februar 2017

Ankenævnets vedtægter

Ankenævnet anvender Min sag

Europæisk klageportal

Laboratoriebesøg i Sverige

Tur til jylland version 2.0