Nyheder

Ankenævnet på Energiområdet har offentliggjort årsberetning for 2023

Nævnet har offentliggjort sin årsberetning for 2023. I årsberetningen kan man læse mere om nævnets virksomhed og væsentlige emner samt statistiske oplysninger. Årsberetningen indeholder også en oversigt over nævnets medlemmer og sekretariat samt nævnets vedtægter.

Udvikling i modtagne og afsluttede klagesager 

Nævnet modtog igen i 2023 mange klagesager. I alt blev det til 350 sager i 2023.

Antallet af sager ser dog ud til at normaliseres i løbet af 2023. Nævnet modtog 231 sager i første halvår af 2023 men kun 119 sager i andet halvår af 2023. I de første tre måneder af 2024 har nævnet modtaget 76 sager.

Nævnet har samtidig afsluttet rekordmange sager i 2023. I alt er der afsluttet hele 383 sager i 2023, hvoraf 162 blev afsluttet med en afgørelse efter drøftelse på et nævnsmøde.

Klager over høje elpriser 

I 2023 modtog nævnet mange klagesager fra forbrugere over høje elregninger. I de statistiske oplysninger i årsrapporten fremgår det, at 181 ud af i alt 304 klager til nævnet på el-området var klager over regning/forbrug.

Sager fordelt på energiselskaber 

Som noget nyt indeholder årsberetningen en komplet oversigt over de energiselskaber, der er klaget over i 2023. Det er også muligt at se, om forbrugerne fik medhold i deres klage.

 

Læs mere i Ankenævnet på Energiområdets årsberetning for 2023

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Du vil blandt andet få information om nye afgørelser, temaer, regler, statistik fra ankenævnet mv. Nyhedsbrevet udkommer ca. 4 gange om året.