Nyheder

Flere forbrugere klagede over telesalg i 2021

Ankenævnet på Energiområdet behandlede i løbet af 2021 flere klager over telesalg end i de to foregående år tilsammen.

Flere klager over telesalg

Nævnet afsluttede i løbet af 2021 22 klager over energiselskabers telesalg. Dette er en markant stigning i forhold til 2019 og 2020, hvor der kun blev afsluttet henholdsvis syv og fem klager om telesalg.

I 2021 traf nævnet afgørelse i 13 af klagerne. Forbrugerne fik helt eller delvist medhold i 11 af klagerne, og i to af klagerne fik forbrugeren ikke medhold.

De resterende ni klager blev afsluttet i nævnets sekretariat, inden de blev forelagt for nævnet. Heraf blev der indgået forlig i seks af klagerne, og de sidste tre klager blev afsluttet på andre måder, herunder på grund af manglende opfyldelse af klagebetingelserne.

Det handlede klagerne om

Sager vedrørende telesalg handler om, at et energiselskab har ringet til en forbruger for at indgå en aftale om levering af el, og at selskabet på baggrund af den telefoniske aftale har overtaget el-leverancen til forbrugerens adresse. Forbrugeren har herefter typisk klaget over, at selskabet ikke har holdt, hvad det lovede i telefonen, eller at selskabet ikke havde lov til at henvende sig telefonisk til forbrugeren.

I disse sager skal det først afklares, om den telefoniske henvendelse til forbrugeren er lovlig. Det vil sige, at det skal afklares, om selskabet har et gyldigt samtykke til at ringe til forbrugeren. Et sådant samtykke kan forbrugeren for eksempel have givet via en internetkonkurrence. Samtykket skal desuden være i overensstemmelse med kravene i Forbrugerombudsmandens vejledning på området.

Hvis forbrugeren ikke har afgivet et gyldigt samtykke, er den nye el-aftale ugyldig.

Nævnets praksis på området er, at forbrugeren som udgangspunkt ikke hæfter for sit forbrug i den periode, hvor det nye selskab har leveret el til forbrugeren, medmindre forbrugeren har mistet retten til at gøre ugyldighed gældende på grund af passivitet.

Nævnet har tidligere offentliggjort et tema om telesalg i samarbejde med forbrug.dk.

Læs nævnets tema om telesalg

Læs afgørelse om telesalg i sag 20/03342

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Du vil blandt andet få information om nye afgørelser, temaer, regler, statistik fra ankenævnet mv. Nyhedsbrevet udkommer ca. 4 gange om året.