Nyheder

Ankenævnet på Energiområdet har offentliggjort årsberetning for 2021

Nævnet har offentliggjort sin årsberetning for 2021, og den viser blandt andet, at nævnet har behandlet markant flere klager over energiselskabers telesalg end i de foregående to år tilsammen.

I årsberetningen kan du læse mere om de sager, nævnet har behandlet i 2021. Årsberetningen gennemgår også, hvor mange klager nævnet har behandlet, hvad klagerne drejede sig om, og hvilke energiselskaber forbrugerne oftest har klaget over.

Vi har samlet en række vigtige punkter fra årsberetningen om året, der er gået i nævnet.

  • Flere klager over telesalg
  • Energiselskaberne efterlever nævnets afgørelser
  • Sagerne behandles hurtigere
  • Flere bruger nævnets hotline
  • Principielle afgørelser

Læs hele årsberetningen for 2021.

Flere klager over telesalg

Nævnet har i løbet af 2021 behandlet flere klager over telesalg end i de to foregående år tilsammen.

Læs mere i vores artikel om telesalg og bliv klogere på, hvad klagerne gik ud på, hvor mange klager, der blev behandlet, og hvor mange forbrugere, der fik medhold.

Energiselskaberne efterlever nævnets afgørelser

Nævnet har i 2021 afgjort 53 sager, hvor forbrugerne har fået helt eller delvist medhold i klagen.

Energiselskaberne har efterlevet nævnets afgørelse i alle sagerne.

Efterlevelsesprocenten for 2021 sammenholdt med erfaringerne fra årene fra nævnets etablering og start i 2004 viser, at energiselskaberne i høj grad bakker op om nævnets virksomhed og efterlever nævnets afgørelser. Det er positivt og understreger nævnets legitimitet og troværdighed.

Sagerne behandles hurtigere

Nævnet har afsluttet flere sager i 2021 (218 sager) sammenlignet med henholdsvis 2019 (212 sager) og 2020 (216 sager).

Samtidig er nævnets gennemsnitlige sagsbehandlingstid kortere i 2021 (144,2 dage) sammenlignet med 2020 (152,5 dage).

Ved gennemsnitlig sagsbehandlingstid forstås det samlede tidsforbrug fra sagsbehandlingen begynder og til dens afslutning. Sagsbehandlingen begynder, når en forbrugerklage opfylder klagebetingelserne for, at klagen kan behandles af nævnet. Det vil blandt andet sige, at forbrugeren inden sin klage til nævnet skriftligt har reklameret over for energiselskabet. Afslutningstidspunktet er, når sagen er klar til at blive afgjort på et nævnsmøde, efter parterne er blevet hørt om sagens faktum.

Den hurtigere sagsbehandling og det større antal afsluttede sager illustrerer, at nævnet på trods af COVID-pandemi og et energimarked, der konstant er i udvikling, har holdt skruen i vandet.

Flere bruger nævnets hotline

I 2021 modtog sekretariatet 763 henvendelser til hotlinen, og det er en stigning sammenlignet med 2020, hvor sekretariatet modtog 426 henvendelser.

Hotlinen kan kontaktes på tlf. 41 71 53 01 mandag til torsdag mellem kl. 9.00 og 12.00 bortset fra i skoleferier, hvor hotlinen er lukket.

Principielle afgørelser

Nævnet har truffet en række principielle afgørelser i 2021. I en af sagerne havde selskabet ikke overholdt betingelserne for opkrævning af sikkerhedsstillelse og lukkeprocedure, og selskabet skulle derfor tilbagebetale i alt 8.081,25 kr. til forbrugeren vedrørende sikkerhedsstillelse og udgifter til genoplukning af elforsyning.

Læs mere om sagen og andre af nævnets principielle afgørelser.

 

Tilmeld dig til nyhedsbrevet

Du vil blandt andet få information om nye afgørelser, temaer, regler, statistik fra ankenævnet mv. Nyhedsbrevet udkommer ca. 4 gange om året.