Skip navigation

Ankenævnet har fået nye vedtægter

09. februar 2016

Pr. 1. februar 2016 har Ankenævnet på Energiområdet fået nye vedtægter

Private ankenævn skal have godkendt deres vedtægter af Erhvervs- & Vækstministeren. Ankenævnet på Energiområdets godkendelse udløb den 31. januar 2016.

Ministeren godkendte den 28. januar 2016 ankenævnets nye vedtægter pr. 1. februar 2016 og frem til 31. januar 2019.

Et nyt EU-direktiv har medført, at ankenævnet har ændret og udvidet i sine vedtægter i forhold til tidligere versioner.

Nævnet har i højere grad end tidligere fået hjemmel til at afvise sager, der klart og tydeligt falder uden for nævnets kompetence.

Direktivet har også medført, at der er fastsat nye sagsbehandlingsfrister. Ankenævnet har herefter 90 dage til at sørge for, at forbrugeren får sin afgørelse i hånden, efter at sagen er endeligt oplyst.

Herudover skal nævnets hjemmeside leve op til diverse oplysningskrav om den nye ”OTB-platform”, som gør det muligt for forbrugere at klage på tværs af EU-landene. Denne platform er udviklet af EU-kommissionen og forventes klar den 15. februar 2016.

Vedtægtsændringerne indebærer også, at Ankenævnet på Energiområdet har udvidet sit kompetenceområde i forbindelse med den nye engrosmodel. Denne model indebærer, at forbrugeren ikke længere vil være kunde i to selskaber. På nuværende tidspunkt er forbrugeren kunde hos et netselskabet som ejer kablerne i jorden og opkræver transport af el og afgifter. Herudover er forbrugeren også kunde hos elhandleren (elleverandøren), hvor forbrugeren betaler for sit elforbrug.  

Forbrugeren vil fra den 1. april 2016 kun være kunde hos elhandleren. Det er herefter elhandlerens opgave at afregne med netselskabet for transport og afgifter. Modellen indebærer således, at forbrugeren fremover kun vil modtage én samlet regning fra sin elhandler.

En anden vigtig ændring ved engrosmodellen bliver, at forsyningspligten fjernes. I stedet indføres en leveringspligt, som betyder, at elhandleren har pligt til at levere el mod betaling. Såfremt en elhandler vurderer, at en kunde i fremtiden ikke vil betale for levering af el, kan han anmode om sikkerhedsstillelse. Hvis sikkerheden ikke bliver stillet, kan elhandleren nægte at indgå aftale med forbrugeren.

For at sikre en klageadgang for de forbrugere, som ønsker at klage over en eventuel nægtelse af levering af el, har Ankenævnet på Energiområdet således udvidet sit kompetenceområde for at kunne behandle sager, hvor en forbruger finder, at han ubegrundet er blevet afvist som kunde.

 

Læs mere her.

Sidst opdateret: 09. februar 2016
afgørelserNår du tilmelder dig vores nyhedsbrev behandler vi dit navn og e-mail i henhold til persondataloven. Læs mere i vores privatlivspolitik.

Kunne du bruge siden?

 

 

Afgørelser februar 2017

Ankenævnets vedtægter

Ankenævnet anvender Min sag

Europæisk klageportal

Laboratoriebesøg i Sverige

Tur til jylland version 2.0