Skip navigation

Afgørelser fra mødet i januar 2018

Ankenævnet på Energiområdet har på det sidste møde i januar 2018 behandlet en række gassager om energisparetilskud. Derudover har nævnet behandlet en enkelt sag på el-området om aftaleindgåelse og passivitet.

Tilskudsmulighed

Tilskudsmuligheden bygger på en politisk aftale mellem energi- forsynings- og klimaministeren og branchernes forsyningsselskaber. Formålet med aftalen er, at selskaberne skal yde en indsats for at spare energi hos forbrugeren.

Det følger af aftalen, at selskaberne selv kan bestemme, hvordan denne indsats skal ydes. Hvis der vælges at yde tilskud til at fremme energibesparelser, kan selskabet bestemme hvilke krav, der skal opfyldes for at opnå tilskuddet. Dog er det en generel betingelse, at forbrugeren indgår en aftale med selskabet om tilskuddet, inden arbejdet påbegyndes.

Læs også ankenævnet tema omkring tilskud til energibesparelseher

Ankenævnet behandlede i januar tre sager om energisparetilskud.

Den første sag drejede sig om afslag på energisparetilskud på 3.500 kr. i forbindelse med udskiftning til et mere energibesparende gasfyr. 

I denne sag udskiftede forbrugeren sit gasfyr, før han søgte tilskuddet hos selskabet. Selskabet afslog derfor forbrugerens anmodning om at få tildelt energisparetilskuddet. 

Nævnet vurderede, at reglerne for at opnå energisparetilskuddet er klare og forudsætter, at parterne har indgået en aftale om tilskuddet, før forbrugeren igangsætter arbejdet med udskiftning af gasfyret. Da forbrugeren ikke havde overholdt denne betingelse, kunne forbrugeren ikke få tildelt tilskuddet.

Forbrugeren fik således ikke medhold. 

Læs afgørelsen her.

To andre sager handlede også om afslag på energisparetilskud i forbindelse med udskiftning til et mere energibesparende gasfyr.

I disse sager havde forbrugerne ikke billededokumentation af før-situationen. Selskabet afslog derfor i begge sager forbrugernes ansøgninger om at få energisparetilskuddet.

Nævnet kunne konstatere, at det hos det pågældende energiselskab var en betingelse for udbetaling af tilskuddet, at udskiftningen af gasfyret kunne dokumenteres i form af før billeder af det gamle fyr, og at reglerne omkring billededokumentation var oplyst på energiselskabets hjemmeside med en vejledning.

Forbrugerne fik således ikke medhold.

læs afgørelserne her og her

Konkret sag

Den sidste interessante afgørelse nævnet behandlede, var på el-området. Sagen omhandlede, hvorvidt forbrugeren havde indgået en gyldig aftale om levering af el med energiselskabet.

Forbrugeren var blevet kontaktet telefonisk af energiselskabet, og der var ifølge selskabet var blevet indgået en aftale om levering af el. Forbrugeren anførte i sagen, at han ikke havde accepteret aftalen om levering af el.

Nævnet vurderede, at forbrugeren ikke havde gjort indsigelse inden for rimelig tid. Forbrugeren havde også betalt sine regninger for levering af el igennem en periode på over to år. Nævnet vurderede, at forbrugeren stiltiende havde accepteret den indgående leveringsaftale, og havde fortabt retten til at gøre ugyldighedsindsigelser gældende.

Forbrugeren fik således ikke medhold.

Læs afgørelsen her

 

vindmølle

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev behandler vi dit navn og e-mail i henhold til persondataloven. Læs mere i vores privatlivspolitik.

Kunne du bruge siden?

 

 

Afgørelser februar 2017

Ankenævnets vedtægter

Tur til jylland version 2.0