Skip navigation

Afgørelser fra mødet i august 2020

04. september 2020

Nævnet har på et møde i august 2020 behandlet en række sager, og nævnet har i den forbindelse besluttet at publicere to af sagerne fra mødet på nævnets hjemmeside.

Den første sag drejede sig om hæftelse for strømtyveri.

Sagen drejede sig om, hvorvidt forbrugeren hæftede for et af selskabet opkrævet beløb på 766.444,31 kr. for strømtyveri vedrørende perioden 19. juni 2017 til 25. januar 2018, og om forbrugeren havde ret til fritagelse for betaling af det opkrævede beløb.

Forbrugeren gjorde gældende, at han ikke beboede ejendommen, at ejendommen var udlejet, og at forbrugeren ikke havde kendskab til strømtyveriet.

Selskabet fastholdt kravet, idet forbrugeren var registreret som kunde på ejendommen, og at forbrugeren ikke havde ændret dette i forbindelse med indgåelse af lejekontrakt med forbrugerens lejer.

Nævnet gav forbrugeren medhold i kravet om fritagelse for betaling af 766.444,31 kr. vedrørende strømtyveri i perioden 19. juni 2017 til 25. januar 2018.

Læs mere om afgørelsen 20/02575.

Den anden sag drejede sig om reducering af beregnet varmeforbrug.

Sagen drejede sig om, at værket havde beregnet et varmeforbrug på 4,76 GJ for perioden 14. september til 17. oktober 2019, og om forbrugeren havde ret til at få reduceret det beregnede varmeforbrug for perioden til 0,825 GJ.

Forbrugeren var uenig i værkets beregning og gjorde gældende at strømmen til forbrugerens fjernvarmeunit havde været frakoblet i perioden, og at forbrugeren med sikkerhed vidste, at cirkulationspumpen ikke kørte i perioden, hvor strømmen var gået. Efter forbrugeren beregninger skulle forbruget fastsættes til 0,825 GJ.

Værket fastholdt beregningen på 4,76 GJ, og forbrugeren klagede til nævnet.

Efter en gennemgang af sagen fandt nævnet det mere sandsynligt, at forbrugeren havde haft et forbrug på 0,825 GJ end de 4,76 GJ, som værket har opkrævet forbrugeren for, og nævnet gav forbrugeren medhold.

Læs mere om afgørelsen 19/16082.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandler vi dit navn og e-mail i henhold til databeskyttelsesloven. Læs mere i vores privatlivspolitik.