Skip navigation

Afgørelse fra nævnets møde i juni 2021

30. august 2021

Nævnet har på et møde i juni 2021 behandlet en række sager, og nævnet har i den forbindelse besluttet at publicere en af sagerne fra mødet på nævnets hjemmeside.

Sagen drejede sig om, hvorvidt selskabet havde lov til opkræve sikkerhedsstillelse fra forbrugeren og efterfølgende afbryde forbrugerens elforsyning.

Nævnet fandt, at selskabet ikke overholdt betingelserne for at opkræve sikkerhedsstillelse, og selskabet havde derfor ikke ret til at ophæve aftalen med forbrugeren og afbryde elforsyningen.

Selskabet skulle tilbagebetale i alt 8.081,25 kr. til forbrugeren vedrørende sikkerhedsstillelse og udgifter til genoplukning af elforsyning.

Læs mere om afgørelsen 20/16303.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandler vi dit navn og e-mail i henhold til databeskyttelsesloven. Læs mere i vores privatlivspolitik.