Skip navigation

Afgørelse fra mødet i september 2020

07. oktober 2020

Nævnet har på et møde i september 2020 behandlet en række sager, og nævnet har i den forbindelse besluttet at publicere en af sagerne fra mødet på nævnets hjemmeside.

Sag om udskiftning af elmåler og adgang til forbrugsadressen

Sagen drejede sig om, hvorvidt forbrugeren hæftede for et gebyr på 988 kr. for opstart af en fogedforretning. Fogedforretningen var sat i gang, fordi netselskabet ikke kunne få en aftale med forbrugeren om adgang til forbrugerens adresse med henblik på at udskifte en måler.

Netselskabet havde flere gange forsøgt at få en aftale med forbrugeren om udskiftning af forbrugerens måler til en fjernaflæst måler. Da det ikke lykkedes at aftale et tidspunkt for udskiftningen, igangsatte netselskabet en fogedforretning, og forbrugeren blev i den forbindelse opkrævet et gebyr på 988 kr. for opstart af fogedforretningen.

Parterne indgik efterfølgende aftale om opsætning af fjernaflæst måler på forbrugerens adresse, netselskabet stoppede fogedsagen, men forbrugeren skulle fortsat betale 988 kr. for opstart af fogedsagen, og forbrugeren klagede derfor til nævnet.

Nævnet mente, at netselskabet havde ret til at igangsætte en fogedforretning, fordi det flere gange forgæves havde forsøgt at få en aftale i stand med forbrugeren. Netselskabet havde desuden lov til at opkræve fogedgebyret ifølge netselskabets tilslutningsbestemmelser. Nævnet gav derfor ikke forbrugeren ret i klagen.

 

Læs mere om afgørelse 19/16449.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandler vi dit navn og e-mail i henhold til databeskyttelsesloven. Læs mere i vores privatlivspolitik.