Skip navigation

Afgørelse fra mødet i november 2020

19. november 2020

Nævnet har på et møde i november 2020 behandlet en række sager, og nævnet har i den forbindelse besluttet at publicere en af sagerne fra mødet på nævnets hjemmeside.

Sag om telefonsalg – Er aftalen gyldig, og hæfter forbrugeren for leveret el?

Sagen drejede sig om, hvorvidt der ved selskabets telefoniske henvendelse til forbrugeren var indgået en gyldig og bindende aftale mellem forbrugeren og selskabet om levering af el, og om forbrugeren skulle betale for den el, som selskabet havde leveret til forbrugeren.

Ved e-mail af 4. november 2019 fremsendte selskabet en kvittering for tilmelding til forbrugeren, hvoraf det fremgik, at det havde indgået en aftale med forbrugeren om levering af el.

Forbrugeren henvendte sig til selskabet i januar 2020 og oplyste, at han havde stoppet betalinger til selskabet, da han ikke mente, at han havde indgået en aftale med selskabet. Selskabet fastholdt aftalen med forbrugeren, og forbrugeren klagede til nævnet.

Nævnet lagde til grund at selskabet havde henvendt sig telefonisk til forbrugeren med henblik på indgåelse af en aftale om levering af el. Når et elselskab henvender sig til en forbruger med henblik på at indgå en aftale om levering af el, skal selskabet kunne fremlægge et gyldigt samtykke til at kontakte forbrugeren i overensstemmelse med reglerne i forbrugeraftaleloven.

Eftersom selskabet ikke havde fremlagt et gyldigt samtykke til at kontakte forbrugeren, fandt nævnet, at der ikke var indgået en gyldig aftale mellem forbrugeren og selskabet.

Nævnet fandt endvidere, at forbrugeren ikke skulle betale for den leverede el, og at forbrugeren havde ret til tilbagebetaling af samtlige indbetalinger til selskabet.

 

Læs mere om afgørelse 20/03342.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandler vi dit navn og e-mail i henhold til databeskyttelsesloven. Læs mere i vores privatlivspolitik.