Skip navigation

Afgørelse fra mødet i januar 2020

21. februar 2020

Nævnet har på et møde i januar 2020 behandlet en klage vedr. selskabets bortskaffelse af forbrugerens elmåler, og om forbrugeren havde krav på nedsættelse af det målte forbrug.

Afgørelsen

Sagen drejede sig om, hvorvidt forbrugeren hæftede for det målte forbrug, og om selskabet havde frataget forbrugeren muligheden for at føre bevis for, at forbrugerens elmåler ikke målte retvisende ved at bortskaffe elmåleren.

Nævnet fandt ikke grundlag for at tilsidesætte det målte forbrug, eftersom det forekom sandsynligt, og der i øvrigt ikke var forhold, der tilsagde, at det målte forbrug ikke svarede til det faktiske forbrug.

Nævnet fandt det dog kritisabelt, at elmåleren blev bortskaffet i direkte forlængelse af nedtagningen, idet selskabet derved fratog forbrugeren en mulighed for at dokumentere, at det målte forbrug ikke svarede til det faktiske forbrug.

 

Læs hele afgørelsen her.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev behandler vi dit navn og e-mail i henhold til persondataloven. Læs mere i vores privatlivspolitik.