Skip navigation

Afgørelse fra mødet i februar 2021

23. marts 2021

Nævnet har på et møde i februar 2021 behandlet en række sager, og nævnet har i den forbindelse besluttet at publicere en af sagerne fra mødet på nævnets hjemmeside. Sag om beregning af elpris og aftalefortolkning.

Sagen drejede sig om, hvordan en aftale mellem forbrugeren og selskabet skulle forstås. Efter forbrugerens beregninger var han blevet opkrævet 177,21 kr. for meget for sit elforbrug for perioden 20. april til 13. juni 2020.

Nævnet godkendte forbrugerens beregninger, eftersom selskabet ikke havde opfyldt oplysningskravene i elleveringsbekendtgørelsen og forbrugeraftaleloven. Selskabet havde i øvrigt ikke oplyst beregningsmetoden for opkrævningen af forbrugeren.

Nævnet gav derfor forbrugeren medhold i kravet om tilbagebetaling af 177,21 kr. vedrørende perioden 20. april til 13. juni 2020.

Læs mere om afgørelse 20/06935.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandler vi dit navn og e-mail i henhold til databeskyttelsesloven. Læs mere i vores privatlivspolitik.