Skip navigation

Nyheder

Her kan du læse de seneste nyheder fra Ankenævnet på Energiområdet.

Gå til Årsrapport 2018

13. marts 2019

Ankenævnets årsberetning for 2018 er nu udgivet.

Gå til Årets sidste afgørelser

20. december 2018

Ankenævnet på Energiområdet har behandlet de sidste sager for 2018. Nævnet har blandt andet behandlet en sag om aflæsning af måler ved indflytning, udbetaling af tilgodehavende til en andens konto, korrigeret flytteopgørelse samt fejlagtig udbetaling.

Gå til Tre temaer på forbrug.dk

06. december 2018

Nævnet har i efteråret 2018 udgivet tre temaer i samarbejde med forbrug.dk. Det første tema handlede om flytning af elaftaler. Det andet tema handlede om udskiftning af fjernaflæste målere, og det tredje tema handlede om selskabernes opkrævning af sikkerhedsstillelse.

Gå til Nævnets nyeste afgørelser

31. juli 2018

Ankenævnet på Energiområdet har i 2018 behandlet en række sager. Nævnet har blandt andet behandlet en sag omkring antal af rykkergebyrer, tilslutningsbidrag ved etablering af stikledning ved nybyggeri, indgåelse af en erhvervsaftale om levering af el og udgifter til service på et fjernvarmeanlæg efter lukning af fjernvarmen.

Gå til To nye temaer på forbrug.dk

31. juli 2018

Nævnet har i foråret 2018 udgivet to temaer i samarbejde med forbrug.dk. Det ene tema handlede om energisparetilskud, og det andet tema handlede om hjemmevirksomheder, der bindes til langvarige el-aftaler via telefon salg.

Gå til Årsrapport 2017

22. marts 2018

Ankenævnets årsberetning for 2017 er nu udgivet.

Gå til Afgørelser fra mødet i januar 2018

22. marts 2018

Ankenævnet på Energiområdet har på det sidste møde i januar 2018 behandlet en række gassager om energisparetilskud. Derudover har nævnet behandlet en enkelt sag på el-området om aftaleindgåelse og passivitet.

Gå til Nyeste afgørelser

18. januar 2018

De mest interessante sager fra de sidste tre nævnsmøder var alle fra elområdet.

Gå til Strømsvigt - Hvad gør du?

15. september 2017

Hvis du oplever et strømsvigt, så husk at kontakte elselskabet, før du kontakter en elektriker. Skulle der være en fejl på din elforsyning som elselskabet er ansvarlig for, er det vigtigt, at du giver elselskabet mulighed for at løse problemet først.

Gå til Afgørelser om telefonsalg

07. juni 2017

Ankenævnet på Energiområdet har siden januar 2017 behandlet en række sager om telefonsalg. Sagerne har været fra både gas- og elområdet.

Når du tilmelder dig vores nyhedsbrev, behandler vi dit navn og e-mail i henhold til databeskyttelsesloven. Læs mere i vores privatlivspolitik.