Skip navigation

Ofte stillede spørgsmål vedrørende gasforsyning

Spørgsmål:

Må en forsyningsvirksomhed afbryde for elforsyningen eller varmeforsyningen, hvis der er børn i husstanden?

Svar:

Ja, hvis energiselskabet har overholdt en nærmere forud fastlagt procedure.

Svaret er nu forskelligt for el og varme.

Elforsyning
Elselskaber må ikke længere afbryde strømmen, selv om der skyldes penge for tidligere elforbrug.

Varme- og naturgasforsyning
Ved overskridelse af betalingsfristen skal forbrugeren have en rykkerskrivelse med tilbud om at indgå en afdragsordning.

Betaler forbrugeren fortsat ikke, eller overholder forbrugeren ikke afdragsordningen, kan forsyningsvirksomheden afbryde forsyningen. Forbrugeren skal dog have et varsel om, at der nu vil ske afbrydelse.

Forbrugeren kan dog altid sikre sig fortsat forsyning ved at stille depositum eller anden sikkerhed for fremtidige leverancer.

Hvis der er børn i husstanden, bør forsyningen kontakte de sociale myndigheder, inden der sker afbrydelse af forsyningen.

Spørgsmål:

Flytteafregning - Er det rimeligt, at energiselskabet kræver efterbetaling mere end 3 år efter?

Svar:

Svaret må deles i to, da der gælder forskellige regler:

Elforsyning
Du skal melde flytning til din elleverandør. 
Når du har meldt flytning, har du krav på en slutopgørelse senest 6 uger efter. 
Elleverandøren kan stille som betingelse, at du skal aflæse elmåleren.
Men det vil være en god ide, da du ellers kan komme til at betale gebyr for, at elleverandøren skal have måleren aflæst.

Naturgas- og varmeforsyning
Også her skal du melde flytning til din leverandør, som kan stille krav om, at du aflæser gas- eller varmemåleren. Leverandøren er vedrørende slutopgørelse i princippet kun undergivet den almindelige regel om 3 års forældelse i forældelsesloven.
Ankenævnet har dog tidligere truffet en principiel afgørelse om, at et fjernvarmeselskab skal udarbejde den endelige flytteregning senest 12 måneder efter, at kunden har meldt flytning og har sendt en måleraflæsning. Du kan læse afgørelsen her.

Kunne du bruge siden?

Gasblus