Erhvervs- og vækstministeren har den 28. januar 2016 godkendt de nye vedtægter for Ankenævnet på Energiområdet. Vedtægterne gælder fra den 1. februar 2016 og frem til den 31. januar 2019.

Formålet med de nye vedtægter for Ankenævnet på Energiområdet er at implementere EU's direktiv om alternativ tvistbilæggelse i forbindelse med forbrugerklager (kaldet "ATB-direktivet"). 

Der er tale om en række bestemmelser, som følger af ATB-direktivet, herunder sagsbehandlingsfrister, ankenævnets oplysningskrav på hjemmesiden og oplysning om Europa-kommissionens OTB-platform. 

Ændringerne indebærer også, at ankenævnet har udvidet sin kompetence til at behandle sager over afvisning af leverandørskift. Det er nødvendigt i forbindelse med, at engrosmodellen på elforsyningsområdet træder i kraft den 1. april 2016.

Vedtægter 2016 (pdf)
Gældende fra 1. februar 2016

Vedtægter 2011 (pdf)
Gældende fra 1. april 2011

Vedtægter 2009 (pdf)
Gældende fra 1. januar 2010 til 31. marts 2011 

Vedtægter 2005 (pdf)
Gældende fra 1. september 2005 til 31. december 2009 

Vedtægter 2004-2005 (pdf)
Gældende fra 1. november 2004 til 31. august 2005

Kunne du bruge siden?