Skip navigation

Sekretariat

Her kan du finde mere information om sekretariatet og medarbejdere i Energiankenævnet.

Ledelse

mogens hansen

 

Mogens Hansen
Chef for Sekretariat for Stormrådet
og de Private Ankenævn.

Sekretariatsfunktion

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen sekretariatsbetjener Ankenævnet på Energiområdet.

Sekretariatet er placeret i Sekretariat for Stormrådet og de Private Ankenævn (SPA).

 

Tilknyttede medarbejdere

 

Om sekretariatet i øvrigt

 Sekretariatet for Stormrådet og Private Ankenævn har følgende opgaver:

 Sekretariatsbetjening af:

  • Ankenævnet på Energiområdet
  • Ankenævnet for Finansieringsselskaber

Sekretariat for Stormrådet

  • Administration af og regeludstedelse i forbindelse med oversvømmelses-, stormflods- og stormfaldsordningen.
  • Vejledning af borgere og virksomheder
  • Klagebehandling af stormflodssager
  • Administration af tilsyn med forsikringsselskabernes behandling af stormflodssager
  • Håndtering af stormafgift.
  • Forvaltning af oversvømmelses- og stormflodspuljen samt stormfaldspuljen.

Kunne du bruge siden?