Skip navigation

Nævnsmedlemmer

Nævnet består af en formand samt to af Forbrugerrådet Tænk og energibrancherne udpegede repræsentanter for forbrugere og energiselskaber.

Nævnets sammensætning:
Efter § 7 i ankenævnets vedtægter består nævnet af en formand samt af to af Forbrugerrådet Tænk og energibrancherne udpegede repræsentanter for forbrugere og energiselskaber. Der udpeges tilsvarende suppleanter for nævnsmedlemmerne. Nævnet vælger selv sin formand, der skal være dommer.

Forbrugerrepræsentanterne og energierhvervets repræsentanter udpeges henholdsvis af Forbrugerrådet Tænk, Dansk Energi, DONG Energy, NGF Naturegas, HMN Naturgas, OK, Dansk Energi Gas og Dansk Fjernvarme.

Formand

 • Poul Gorm Nielsen, dommer

Udpeget af Forbrugerrådet Tænk

 • Christian Jarby, Seniorrådgiver i klima og energi
 • Martin Salamon, energipolitik medarbejder
 • Regitze Buchwaldt, ankenævnskoordinator
 • Særlig suppleant vedr. "Tænk Strøm": Ole Jess Olsen, professor emeritus

Udpeget af Dansk Energi

 • Hanne Normann
 • Hans Christian Wenzelsen, VERDO
 • Suppleanter:
 • Tobias Duelund, HEF (1. suppleant)
 • Mathilde Øelund Salskov Jensen, Dansk Energi (2. suppleant)

Udpeget af naturgasselskaberne og Dansk Energi Gas

 • Rasmus Reichhardt Svendsen, DONG Energy
 • Helene Kure Løftgaard, NGF Nature Energy A/S
 • Simon Vestergaard Pedersen, OK A.m.b.a.
 • Suppleanter:
 • Christian Duus, DONG Energy
 • Kåre Clemmesen, HMN Naturgas I/S
 • Torben Jensby, NGF Nature Energy A/S
 • Mathilde Øelund Salskov Jensen, Dansk Energi Gas

Udpeget af Dansk Fjernvarme

 • Morten Skov, HOFOR
 • Carl Hellmers, Fredericia Fjernvarme A.m.b.a.
 • Suppleant:
 • Steffen Agger, konsulent

Kunne du bruge siden?