Skip navigation

Nævnsmedlemmer

I denne artikel kan du læse om nævnets sammensætning herunder, hvem nævnsmedlemmerne er, og hvordan de er udpeget.

Nævnets sammensætning:

Ankenævnet på Energiområdet består af en formand, som er dommer, samt et ligeligt antal repræsentanter for forbruger- og erhvervsinteresser, jf. § 7 i ankenævnets vedtægter.

I praksis består nævnets således af 5 medlemmer til et møde - 1 formand, 2 repræsentanter for forbrugerinteresser og 2 repræsentanter for erhvervsinteresser.

Forbrugerrepræsentanterne og energierhvervets repræsentanter udpeges henholdsvis af Forbrugerrådet Tænk, Dansk Energi, Ørsted Salg & Service A/S, Evida A/S og Dansk Fjernvarme.

Der udpeges tilsvarende suppleanter for nævnsmedlemmerne. Nævnet vælger selv sin formand, der skal være dommer.

 

Formand

 • Poul Gorm Nielsen - Dommer

Repræsentanter for forbrugerinteresser - Udpeget af Forbrugerrådet Tænk

 • Christian Jarby - Seniorrådgiver i Rådet for Grøn Omstilling
 • Martin Salamon - Chefkonsulent i Forbrugerrådet Tænk
 • Suppleanter:
 • Regitze Buchwaldt - Ankenævnskoordinator i Forbrugerrådet Tænk
 • Ole Jess Olsen - Professor emeritus

Repræsentanter for erhvervsinteresser i el-sager - Udpeget af Dansk Energi

 • Dorte Gram - Legal Counsel i Radius
 • Tobias Duelund - Seniorjurist i Norlys
 • Suppleant:
 • Mathilde Øelund Salskov Jensen - Teamleder, chefkonsulent i Dansk Energi 

Repræsentanter for erhvervsinteresser i naturgas-sager - Udpeget af Dansk Energi, Ørsted Salg & Service A/S og Evida A/S

 • Ane Rask - Elhandelschef i Energi Fyn
 • Jacob Nørregaard - Advokat i Ørsted
 • Bjarne Mortensen - Senior Economist i Evida
 • Suppleant:
 • Mathilde Øelund Salskov Jensen - Teamleder, chefkonsulent i Dansk Energi

Repræsentanter for erhvervsinteresser i fjernvarme-sager - Udpeget af Dansk Fjernvarme

 • Morten Skov - Chefingeniør i HOFOR
 • Carl Hellmers - Direktør i Fredericia Fjernvarme A.m.b.a.
 • Suppleant:
 • Astrid Birnbaum - Direktør i Høje Taastrup Fjernvarme A.m.b.a.

Kunne du bruge siden?