Skip navigation

Job

På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om jobs i styrelsen.

Ankenævnet på Energiområdet er oprettet af energibranchen og Forbrugerrådet Tænk, og det er energibranchen, der finansierer nævnets drift. 

Energibranchen har valgt at købe sekretariatsbistand hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, og nævnet er således sekretariatsbetjent af Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Hvis du kunne tænke dig at arbejde med forbrugernes klagesager på energiområdet, kan vi derfor henvise dig til stillingsopslagene på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside. Her opslås også studenterjobs.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside kan du læses meget mere om jobs i styrelsen.

Kunne du bruge siden?