Skip navigation

Job

På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om jobs i styrelsen.

Ankenævnet er oprettet af energibranchen (Dansk Energi, DONG, HMN, Naturgas Fyn, Dansk Fjernvarme og Forbrugerrådet). Ankenævnet er godkendt af økonomi- og erhvervsministeren (nu erhvervsministeren) efter lov om forbrugerklager.

Energibranchen har valgt at købe sekretariatsbistand hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Ankenævnet ansætter derfor ikke personale.

Hvis du kunne tænke dig at arbejde med forbrugernes klagesager på energiområdet, må vi henvise dig til stillingsopslagene på Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmesider. Her opslås også studenterjobs.

Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside kan du læses meget mere om jobs i styrelsen.

Kunne du bruge siden?