Skip navigation

Energiankenævnets historie

Læs mere om vores baggrund og oprettelsen af Ankenævnet på Energiområdet.

Historien tager sin begyndelse med, at Energistyrelsen i oktober 2002 nedsætter en arbejdsgruppe, der skal undersøge mulighederne for at etablere et privat, godkendt ankenævn på energiområdet.

Arbejdsgruppen bliver sammensat med repræsentanter fra energi- og forbrugerområdet og afholder adskillige møder.

I eftersommeren 2004 var arbejdet nået så langt, at Præsidenten for Københavns Byret bliver bedt om udpege en dommer som formand for det nye ankenævn.

I foråret 2004 opnåedes der bred enighed om at etablere et privat ankenævn. Arbejdsgruppen gik derefter i gang med at få fastlagt de sidste rammer for ankenævnet, især angående finansieringen af ankenævnets virksomhed. De sidste brikker om finansieringen og sekretariatsbetjeningen faldt på plads i august 2004.

Den 1. november 2004 kunne ankenævnet så begynde sin virksomhed.

Læs hel historien her (pdf)

Kunne du bruge siden?