Skip navigation

Om Ankenævnet på Energiområdet

Ankenævnet på Energiområdet er et privat klagenævn, der begyndte sin virksomhed den 1. november 2004.

Ankenævnet er godkendt af Erhvervsministeren i overensstemmelse med bekendtgørelse om godkendelse af private tvistløsningsorganer.

Ankenævnet er oprettet af energibranchen (Dansk Energi, Ørsted Salg & Service A/S, Evida A/S og Dansk Fjernvarme) og Forbrugerrådet Tænk. Ankenævnet er oprindelig godkendt af den daværende familie- og forbrugerminister, senere af økonomi- og erhvervsministeren. Fra 3. oktober 2011 hører godkendelsen under erhvervsministeren.

Gå til Kontakt

Ankenævnet har sekretariat hos Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen.

Gå til Behandling af sager

Kan jeg klage? Hvordan starter jeg en klagesag? Hvordan træffes afgørelser? Få svar på disse spørgsmål herunder.

Gå til Ankenævnet på Energiområdets historie

Læs mere om vores baggrund og oprettelsen af Ankenævnet på Energiområdet.

Gå til Sekretariat

Her kan du finde mere information om sekretariatet og medarbejdere i Energiankenævnet.

Gå til Nævnsmedlemmer

I denne artikel kan du læse om nævnets sammensætning herunder, hvem nævnsmedlemmerne er, og hvordan de er udpeget.

Gå til Vedtægter

04. februar 2019

Erhvervsministeren har den 18. maj 2020 godkendt de nye vedtægter for Ankenævnet på Energiområdet. Vedtægterne gælder fra den 18. maj 2020 og frem til den 31. januar 2022.

Gå til Gebyrbekendtgørelse

Bekendtgørelse om gebyrer ved godkendte private klage- eller ankenævn.

Gå til Statistik

Statistikoplysninger for de enkelte år

Gå til Budget og regnskab

Her kan du se ankenævnets årsregnskaber, budgetter og årsberetninger

Gå til Job

05. september 2013

På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om jobs i styrelsen.

vindmølle