Om Energiankenævnet

Ankenævnet er et privat klagenævn, der begyndte sin virksomhed den 1. november 2004. Ankenævnet er oprettet af energibranchen (Dansk Energi, DONG, HNG/NGMN, Naturgas Fyn og Dansk Fjernvarme (DF)) og Forbrugerrådet. Ankenævnet er oprindelig godkendt af den daværende familie- og forbrugerminister, senere af økonomi- og erhvervsministeren. Fra 3. oktober 2011 hører godkendelsen under erhvervs- og vækstministeren.

Kontakt

05. september 2013

Sådan kommer du i kontakt med Ankenævnet

Behandling af sager

Kan jeg klage? Hvordan starter jeg en klagesag? Hvordan træffes afgørelser? Få svar på disse spørgsmål herunder.

Energiankenævnets historie

10. februar 2014

Her kan du læse historien om oprettelse af ANKENÆVNET PÅ ENERGIOMRÅDET.

Sekretariat

Her ser du en oversigt over ledelsen samt medarbejdere i Energiankenævnet.

Nævnsmedlemmer

05. september 2013

Nævnets sammensætning: Efter § 7 i ankenævnets vedtægter består nævnet af en formand samt af to af Forbrugerrådet Tænk og energibrancherne udpegede repræsentanter for forbrugere og energiselskaber. Der udpeges tilsvarende suppleanter for nævnsmedlemmerne. Nævnet vælger selv sin formand, der skal være dommer. Forbrugerrepræsentanterne og energierhvervets repræsentanter udpeges henholdsvis af Forbrugerrådet Tænk, Dansk Energi, DONG Energy, NGF Naturegas, HMN Naturgas, OK, Dansk Energi Gas og Dansk Fjernvarme.

Vedtægter

12. september 2013

Erhvervs- og vækstministeren har den 28. januar 2016 godkendt de nye vedtægter for Ankenævnet på Energiområdet. Vedtægterne gælder fra den 1. februar 2016 og frem til den 31. januar 2019

Gebyrbekendtgørelse

05. september 2013

Bekendtgørelse om omkostninger ved godkendte, private klage- eller ankenævn.

Statistik

Statistikoplysninger for de enkelte år

Budget og regnskab

Ankenævnets årsregnskaber, budgetter og årsberetninger

Behandling af persondata

Formålet med Ankenævnets persondatapolitik er at oplyse, hvordan vi indsamler, beskytter og behandler personoplysninger.

Job

05. september 2013

På Konkurrence- og Forbrugerstyrelsens hjemmeside kan du læse mere om jobs i styrelsen.