Gabestokken

På denne side kan du finde de energiselskaber, som efter at have tabt en sag i Ankenævnet på Energiområdet, ikke har efterlevet afgørelsen. 

MyPower v/Esme ApS (under konkurs)

Sagen omhandlede en tvist om aftaleindgåelse via telefonsalg. 

Paragraf