Energiselskaber, der ikke følger nævnets afgørelser

Her vises en liste over de energiselskaber, der ikke følger nævnets afgørelser. Ved hvert energiselskab kan du læse, hvad klagen gik ud på.

Sagsnummer

Energiselskab

Dato for offentliggørelse

Klagen kort beskrevet

22/05720

Power4U ApS

25. maj 2023

Nævnet fandt, at forbrugeren var blevet lovet, at produktet var gratis i de første seks måneder, og selskabet skulle derfor tilbagebetale 2.104 kr. til forbrugeren for opkrævningerne vedrørende produktet "Flat4U" i de første seks måneder.