Skip navigation

Retshjælp ved advokater - bekendtgørelsen

Artikel - Sidst opdateret: 18. marts 2019

Retsplejeloven giver mulighed for at fastsætte regler om retshjælp og der er fastsat regler i "Bekendtgørelse om offentlig retshjælp ved advokater".

Bekendtgørelsen fastsætter regler om ydelse af offentlig retshjælp ved advokater, herunder omfanget af retshjælp på trin 1, 2 og 3, og regulerer indtægtsgrænserne for retshjælp på trin 2 og 3.

Bekendtgørelsen regulerer også størrelsen af de vederlag til advokater, som yder retshjælp jf. § 323, stk. 7 i retsplejeloven.

Hent bekendtgørelsen om retshjælp hos Retsinformation

KUNNE DU BRUGE SIDEN?


Spørgsmål og svar

 

> El

> Gas

> Varme

> Generelt