Skip navigation

Fri proces - Bekendtgørelsen

Artikel -

Fri proces er udtryk for, at staten yder økonomisk bistand med henblik på at sikre borgernes adgang til domstolene. Formålet med fri proces er således, at personer med mindre gode økonomiske forhold også har mulighed for at føre retssager.

Bekendtgørelsen fastsætter regler om opgørelsen af indtægtsgrundlaget for fri proces og regulerer de i indtægtsgrænserne for at kunne få fri proces.

Hent bekendtgørelsen om fri proces hos Retsinformation

Sidst opdateret: 19. marts 2018

Kunne du bruge siden?


Spørgsmål og svar

 

> El

> Gas

> Varme

> Generelt