Skip navigation

Elsikkerhedsloven

Formålet med loven er at internationalisere og forenkle stærkstrømsreglerne for at øge konkurrencen på markedet for elinstallationer. Elsikkerhedsloven erstattede stærkstrømsloven.

Loven skal sikre en regulering, der kan rumme den fremtidige teknologiske udvikling samtidig med, at det fastholdes, at elektriske anlæg, elektriske installationer og elektrisk materiel har et sikkerhedsniveau, der ikke udgør en fare for personer, husdyr eller ejendom.

Hent elsikkerhedsloven hos Retsinformation

 

 

Sidst opdateret: 13. marts 2019

Kunne du bruge siden?