Afgørelse

Nummer
22/01458

Elselskab skulle tilbagebetale gebyr for målerundersøgelse til forbrugeren

Selskabet bestilte en undersøgelse af forbrugerens elmåler på baggrund af telefonisk drøftelse med forbrugeren om hans elforbrug. Da målerundersøgelsen viste, at der ikke var fejl på elmåleren, opkrævede selskabet et gebyr på 2.762,50 kr. hos forbrugeren. Forbrugeren var dog ikke enig i, at han havde bestilt en målerundersøgelse, og sagen drejede sig derfor om, hvorvidt forbrugeren skulle betale gebyret for målerundersøgelse på 2.762,50 kr.

Afgørelse

Nævnet vurderede, at selskabet ikke havde dokumenteret, at forbrugeren havde bestilt en målerundersøgelse. Nævnet kom derfor frem til, at selskabet ikke havde ret til at opkræve forbrugeren for målerundersøgelsen, og selskabet skulle således tilbagebetale 2.762,50 kr. til forbrugeren vedrørende målerundersøgelsen.

Sagsresumé

I april 2021 var forbrugeren og selskabet i dialog om forbruget på forbrugerens adresse, og selskabet oplyste i den forbindelse, at det ville koste ca. 1.400 kr. for et ”tilsyn” af elmåleren.

Den 21. december 2021 var forbrugeren og selskabet igen i dialog om forbruget på forbrugerens adresse. Ifølge selskabet accepterede forbrugeren, at selskabet bestilte undersøgelse af elmåleren hos netselskab. Ifølge forbrugeren accepterede han imidlertid ikke en aftale om, at der skulle foretages en målerundersøgelse.

Den 4. januar 2022 nedtog netselskabet elmåleren på forbrugsadressen og udskiftede den med en ny fjernaflæst elmåler.

Den 7. januar 2022 kontaktede forbrugeren selskabet og udtrykte bekymring over, at netselskabet havde udskiftet elmåleren og sendt den nedtagne elmåler til undersøgelse uden hans forudgående anmodning herom.

Ved e-mail af 26. januar 2022 til forbrugeren oplyste selskabet, at det havde modtaget svar på målerundersøgelsen, og at der ikke var fundet fejl på elmåleren. Selskabet ville derfor viderefakturere et gebyr for målerundersøgelsen på forbrugerens næste faktura fra selskabet.

Parterne var herefter i dialog uden at nå til enighed, og den 8. februar 2022 klagede forbrugeren til nævnet.

Ved faktura af 17. februar 2022 opkrævede selskabet 2.762,50 kr. hos forbrugeren vedrørende gebyr for målerundersøgelse.

Læs hele afgørelsen 22/01458.