Afgørelse

Nummer
21/09250

Elforbrug skulle beregnes, da slutopgørelse var baseret på et skønnet forbrug

Forbrugerens elmåler blev ikke aflæst, da forbrugeren flyttede ind på forbrugsadressen. Forbruget blev herefter fastsat på baggrund af skøn, og elmåleren blev først aflæst, da den blev taget ned og udskiftet med en ny fjernaflæst elmåler. Da selskabet slutopgjorde forbrugeren, var det opkrævede forbrug baseret på tidligere skøn og den aflæsning, der blev foretaget i forbindelse med nedtagningen af elmåleren. Sagen drejede sig herefter om, hvorvidt selskabet havde opkrævet forbrugeren korrekt ved at lægge det skønnede forbrug til grund.

Afgørelse

Nævnet kom frem til, at selskabet ikke kunne fastholde opkrævningen i slutopgørelsen, og at selskabet i stedet skulle foretage en beregning af forbrugerens elforbrug i perioden fra forbrugerens indflytning, til elmåleren blev taget ned og udskiftet med en ny fjernaflæst elmåler (18. juli 2018 til 18. februar 2021). Beregningen skulle være baseret på det målte forbrug på den nye elmåler på forbrugsadressen i den efterfølgende periode for kundeforholdet (18. februar til 30. september 2021).

Sagsresumé

Den 18. juli 2018 flyttede forbrugeren ind på forbrugsadressen. Der blev ikke foretaget en måleraflæsning i forbindelse med indflytningen, og netselskabet skønnede målerstanden på elmåleren (herefter benævnt Elmåler 1) til 38.894 kWh.

Elmåler 1 blev herefter ikke aflæst, og målerstandene blev skønnet af netselskabet, herunder den 1. januar 2019, hvor netselskabet skønnede målerstanden til 39.460 kWh.

Den 18. februar 2021 nedtog netselskabet Elmåler 1 og udskiftede den med en ny fjernaflæst elmåler (herefter benævnt Elmåler 2). Elmåler 1 blev aflæst med en målerstand på 52.948 kWh.

Den 30. september 2021 fraflyttede forbrugeren forbrugsadressen, og Elmåler 2 blev aflæst med en målerstand på 1.473 kWh.

Ved slutopgørelse af 6. januar 2022 opkrævede selskabet forbrugeren 21.641,79 kr., herunder for et forbrug på 14.961 kWh vedrørende perioden 1. januar 2019 til 30. september 2021.

Nævnet konstaterede, at slutopgørelsen af forbruget var foretaget på baggrund af følgende skønnede og aflæste målerstande:

 • Elmåler 1:
  • Målerstand 1. januar 2019: 39.460 kWh (skønnet).
  • Målerstand 18. februar 2021: 52.948 kWh (aflæst).
  • Forbrug: 13.488 kWh.
 • Elmåler 2:
  • Målerstand 18. februar 2021: 0 kWh (aflæst).
  • Målerstand 30. september 2021: 1.473 kWh (aflæst).
  • Forbrug: 1.473 kWh.
 • Samlet forbrug: 14.961 kWh.

Læs hele afgørelsen 21/09250.