Skip navigation

Varmeforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende varmeforsyning.

Fejl på batteri i varmemåler

05. oktober 2006

Batterifejl på varmemåler - Indsigelse mod opgørelse af korrigeret forbrug - Varmeforsyningen havde ikke løftet bevisbyrdfen for et merforbrug

Ændring af kvadratmeterangivelse - Konkret aftalte antal kvadratmeter kunne kun ændres med opsigelsesvarsel

05. oktober 2006

Fejlagtig angivelse af kvadratmeter i overenskomst fra 1997 om levering af fjernvarme - Ændring skulle varsles med opsigelsesvarsel på 18 måneder

Tilslutning - Betaling for stikledning

05. oktober 2006

Betaling for stikledning til etablering af fjernvarmeforsyning - Forsyningen havde etableret forsyningsledning tidligere

Takstforhoejelse for tilslutningsbidrag

04. oktober 2006

Takstforhøjelse skete efter påstået mundtligt tilbud

Regningsklage - Opgørelse af forbrug - Krav om refusion af fjernvarmeforbrug som følge af fejlindstillet ventil

19. maj 2006

Regningsklage - Opgørelse af forbrug - Krav om refusion af fjernvarmeforbrug som følge af fejlindstillet venti

Kompetence - Regningsklage - Efterbetaling • Indsigelse mod efterbetaling af fast afgift for varmelevering i 2003 og 2004. Fejl varmeselskabets registrering af areal

07. april 2006

Forkert registreret rumareal - Efterbetaling kunne kun ske for regningsår og det foregående år

Kompetence - Nedlæggelse af beboelsesejendom - Vilkår for udtræden

05. april 2006

Kompetence - Et boligselskab var ikke en forbruger efter vedtægterne

Flytteregning • Forældelse og passivitet af betalingskrav og størrelse af varmeregning

05. april 2006

Flytteafregning - Krav om efterbetaling afvist på grund af retsfortabende passivitet