Skip navigation

Varmeforsyning

Her finder du en liste over afgørelser fra Ankenævnet på energiområdet vedrørende varmeforsyning.

Gå til Kundeforhold - Tidspunktet for ophør af lejers direkte kundeforhold og udlejers indtræden i et kundeforhold

18. december 2006

En lejers fraflytning skulle undersøges nærmere, førend varmeværket kunne afslutte kuneforholdet med lejeren og lade ejer indtræde i kundeforforholdet

Gå til Betaling for afskaering af bygasstik

05. oktober 2006

Indsigelse mod kundeforhold - Ejerforening skulle betale for afskæring af ejendommens bygasstik

Gå til Fejl på batteri i varmemåler

05. oktober 2006

Batterifejl på varmemåler - Indsigelse mod opgørelse af korrigeret forbrug - Varmeforsyningen havde ikke løftet bevisbyrdfen for et merforbrug

Gå til Ændring af kvadratmeterangivelse - Konkret aftalte antal kvadratmeter kunne kun ændres med opsigelsesvarsel

05. oktober 2006

Fejlagtig angivelse af kvadratmeter i overenskomst fra 1997 om levering af fjernvarme - Ændring skulle varsles med opsigelsesvarsel på 18 måneder

Gå til Tilslutning - Betaling for stikledning

05. oktober 2006

Betaling for stikledning til etablering af fjernvarmeforsyning - Forsyningen havde etableret forsyningsledning tidligere

Gå til Takstforhoejelse for tilslutningsbidrag

04. oktober 2006

Takstforhøjelse skete efter påstået mundtligt tilbud

Gå til Regningsklage - Opgørelse af forbrug - Krav om refusion af fjernvarmeforbrug som følge af fejlindstillet ventil

19. maj 2006

Regningsklage - Opgørelse af forbrug - Krav om refusion af fjernvarmeforbrug som følge af fejlindstillet venti

Gå til Kompetence - Nedlæggelse af beboelsesejendom - Vilkår for udtræden

05. april 2006

Kompetence - Et boligselskab var ikke en forbruger efter vedtægterne

Gå til Flytteregning • Forældelse og passivitet af betalingskrav og størrelse af varmeregning

05. april 2006

Flytteafregning - Krav om efterbetaling afvist på grund af retsfortabende passivitet